• 24 June 2024 23:55

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยาง

  • Home
  • รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสมัชชาสวนยางยั่งยืนครั้งที่ 3

รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสมัชชาสวนยางยั่งยืนครั้งที่ 3

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสมัชชาสวนยางยั่งยืนครั้งที่ 3 ในโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผ่านระบบ Zoom โดยมีการจัดงานในระหว่างวันที่ 27-29 ต.ค.นี้ โดยมีนายประพันธ์ บุณยเกียรติ รักษาการประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.วันดี สุทธินราภรณ์…

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial