• 28 May 2024 18:44

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

ไบซันอเมริกัน

  • Home
  • เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญชม “ไบซันอเมริกัน” สัตว์เมืองหนาว หนึ่งเดียวในประเทศไทย พร้อมเพิ่มมาตรการสร้างความอบอุ่นให้กับสัตว์ในช่วงฤดูหนาวนี้

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญชม “ไบซันอเมริกัน” สัตว์เมืองหนาว หนึ่งเดียวในประเทศไทย พร้อมเพิ่มมาตรการสร้างความอบอุ่นให้กับสัตว์ในช่วงฤดูหนาวนี้

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญชม “ไบซัน” หนึ่งในสัตว์เมืองหนาว ซึ่งในประเทศไทยมีอยู่ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแห่งเดียวเท่านั้น พร้อมทั้งได้สร้างความอบอุ่นให้แก่สัตว์ เพื่อป้องกันลมหนาวในช่วงที่อุณหภูมิลดลงนี้ นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีอากาศหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงได้เพิ่มมาตรการในการดูแลให้ความอบอุ่นแก่สัตว์อย่างเข้มงวด…

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial