• 24 May 2024 04:12

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

โรงไฟฟ้าขนอม

  • Home
  • จ.ราชบุรี /บริษัทเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและอบรมความรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

จ.ราชบุรี /บริษัทเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและอบรมความรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยนายอุดม เพ็ชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง นำคณะกรรมการไตรภาคี ศึกษาดูงานและอบรมความรู้การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัทเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด ทั้งนี้โครงการและผลการดำเนินงานที่ผ่านมารายงานการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์แนวคิดในการจัดกิจกรรมอบรมผู้นำและสมาชิกชุมชน ผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้นำและสมาชิกชุมชนในการส่งเสริมด้านความรู้ความเข้าใจและการเสนอแนะข้อมูลความคิดเห็นต่างๆ โดยมีนายสมไทย ขวัญชัยเกษมสุข นายกเทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง/นายธวัช ศรีฟุ้งเกียรติ ผู้นำชุมชนวัดดอนตูม เทศบาลเมืองบ้านโป่ง…

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial