• 16 April 2024 15:46

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

โรงเรียนสาธิตพหลโยธินรามินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี)

  • Home
  • เทศบาลเมืองราชบุรี โดย รร.สาธิตพหลโยธินรามินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

เทศบาลเมืองราชบุรี โดย รร.สาธิตพหลโยธินรามินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนสาธิตพหลโยธินรามินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี มอบหมายให้ ดร.เนาวเรศ น้อยพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาท และมอบวุฒิบัตร แก่นักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 มีนายศรีวิชัย…

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial