• 28 May 2024 16:40

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

โรงพยาบาลเมืองพัทยา

  • Home
  • “สนธยา” เปิดมิติใหม่โรงพยาบาลเมืองพัทยา ปรับปรุงพื้นที่บริการ ตอบโจทย์รักษาผู้ป่วย

“สนธยา” เปิดมิติใหม่โรงพยาบาลเมืองพัทยา ปรับปรุงพื้นที่บริการ ตอบโจทย์รักษาผู้ป่วย

นายกเมืองพัทยา เดินหน้านโยบายพัฒนาระบบสาธารณสุข เตรียมปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลเมืองพัทยาชั้น 1 เนรมิตพื้นที่ใหม่เพิ่มความสะดวกสบายแก่ประชาชนที่มาใช้บริการทางสุขภาพ ลุยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย พร้อมช่วยให้แพทย์ทำงานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น การขับเคลื่อนเมืองพัทยาตามแนวทาง NEO Pattaya ที่นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาได้วางยุทธศาสตร์ไว้ โดยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับบริการด้านสาธารณสุขของเมืองพัทยาให้ทันสมัยนำเทคโนโลยีมาใช้และพัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า โรงพยาบาลเมืองพัทยาคือหน่วยงานหลักที่ให้บริการรักษาพยาบาลทั้ง…

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial