• 13 June 2024 20:31

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

  • Home
  • ราชบุรี/เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น”โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์”

ราชบุรี/เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น”โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์”

อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยนายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ในการนี้เพื่อให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารดำเนินการโครงการที่ถูกต้องและมีส่วนร่วมต่อโครงการที่เหมาะสม โดยมีนายพรรพัฒน์ พลายด้วง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ กล่าวรายงาน โครงการเขื่อนริมแม่น้ำแม่กลองและความเหมาะสมกับพื้นที่ใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ นายวุฒิชัย วิชัยเมฆพัตรวิศวกรทรัพยากรน้ำ/โยธา นำเสนอรายละเอียดการดำเนินโครงการวัตถุประสงค์โครงการและประโยชน์ได้รับสภาพทั่วไปของพื้นที่โครงการพร้อมเสนอข้อมูลทางเลือกที่เหมาะสมอย่างน้อย 2…

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial