• 13 April 2024 11:18

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

เพชรบูรณ์

  • Home
  • ทส. เดินหน้าจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ทส. เดินหน้าจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ทส. เน้น การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ต้องเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน เดินหน้าจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง เร่งดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา”…

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial