• 28 February 2024 10:55

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

เปิดเรียน

  • Home
  • โรงเรียนวิบูลวิทยา จังหวัดระยอง ดึง MTC ให้ความรู้ครู-นร.ป้องกันตัวห่างไกลโควิด-19

โรงเรียนวิบูลวิทยา จังหวัดระยอง ดึง MTC ให้ความรู้ครู-นร.ป้องกันตัวห่างไกลโควิด-19

โรงเรียนวิบูลวิทยา จังหวัดระยอง ดึง MTC ร่วมสร้างความเข้มแข็งทางความรู้ด้านสาธารณสุขให้คณะครูและนักเรียน จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ทุกระบบการขับเคลื่อนในประเทศต้องหยุดชะงัก รวมทั้งภาคการศึกษาที่โรงเรียนและสถานศึกษาต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิถีใหม่แบบ New Normal หลังมีการผ่อนคลายให้เปิดการเรียนการสอนได้นั้น มีรายงานว่า โรงเรียนวิบูลวิทยา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ได้สร้างองค์ความรู้ให้คณะครูและเด็กนักเรียน ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ด้านนวัตกรรมสาธารณสุข การป้องกันตัวเองให้ห่างไกลโควิด-19 รวมทั้งวิธีการรักษา และวิธีการด้านการเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้ตนเองและครอบครัว…

พัทยาเดินหน้า!! ฉีดไฟเซอร์ นร. สร้างภูมิคุ้มกัน ก่อนเปิดเรียน

เมืองพัทยาเร่งกระจายฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์เข็มที่ 2 ให้นักเรียนเตรียมความพร้อมรับเปิดการเรียนการสอน ตามที่เมืองพัทยาได้กระจายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนทุกสาขาอาชีพเพื่อสร้างระบบภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พื้นที่เมืองพัทยาเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัย ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ให้บริการวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 กับเด็กนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยาไปแล้วนั้น เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2564 เป็นการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 ในการสร้างระบบภูมิคุ้มกันหมู่แก่เด็กนักเรียนก่อนเปิดการเรียนการสอน โดยใช้สถานที่โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)…

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial