• 16 April 2024 14:57

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC

  • Home
  • EEC เมืองใหม่อัจฉริยะ” กับการพัฒนา “มหานครการบินภาคตะวันออก” (Aerotropolis)

EEC เมืองใหม่อัจฉริยะ” กับการพัฒนา “มหานครการบินภาคตะวันออก” (Aerotropolis)

เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์2567 เวลา 08.30 น. ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน และ สำรวจความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อโครงการขนส่งสาธารณะที่เชื่อมโยงกับการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินกับการพัฒนาเมืองใหม่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ความเป็นมาโครงการระบบขนส่งสาธารณะสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก…

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial