• 15 June 2024 07:00

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

  • Home
  • จ.ชลบุรีจัดโครงการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี ปี 2566 (ผู้ว่าฯชลบุรีพบสื่อมวลชน)

จ.ชลบุรีจัดโครงการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี ปี 2566 (ผู้ว่าฯชลบุรีพบสื่อมวลชน)

วันที่ 31 ส.ค.66 มีรายงานว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี ปี 2566 กิจกรรมผู้ว่าฯชลบุรีพบสื่อมวลชน โดยนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานต้อนรับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ทั่วจังหวัดชลบุรี ที่ห้องประชุมสโมสรไทยออยล์ จังหวัดชลบุรี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสื่อสารประเด็นสำคัญของจังหวัดชลบุรีกับสื่อมวลชนถึงแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรีประจำปี 2566-2570 เช่น ประเด็นการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ…

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial