• 16 April 2024 15:45

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

ศาลเจ้าซั้มซั้นเกว็ดหวอง (เจ้าพ่อสามภูเขา)

  • Home
  • ราชบุรีแถลงข่าว “งานประเพณีประจำปีศาลเจ้าซั้มซั้นเกว็ดหวอง (เจ้าพ่อสามภูเขา)และถนนสายวัฒนธรรมจีนแคะห้วยกระบอก ประจำปี ๒๕๖๗

ราชบุรีแถลงข่าว “งานประเพณีประจำปีศาลเจ้าซั้มซั้นเกว็ดหวอง (เจ้าพ่อสามภูเขา)และถนนสายวัฒนธรรมจีนแคะห้วยกระบอก ประจำปี ๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ณ ศาลเจ้าซั้มซั้นเกว็ดหวอง (เข้าพ่อสามภูเขา) ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการแถลงข่าว “งานประเพณีประจำปีศาลเจ้าซั้มซั้นเกว็ดหวอง (เจ้าพ่อสามภูเขา)และถนนสายวัฒนธรรมจี นแคะห้วยกระบอก ประจำปี ๒๕๖๗๒ผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วยนางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี…

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial