• 15 June 2024 08:39

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

ศจพ.จังหวัดราชบุรี

  • Home
  • จ.ราชบุรี/ ศจพ.จังหวัดราชบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือพัฒนาอาชีพและมอบสิ่งของแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ TPMAP

จ.ราชบุรี/ ศจพ.จังหวัดราชบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือพัฒนาอาชีพและมอบสิ่งของแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ TPMAP

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ บ้านครัวเรือนเป้าหมาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดราชบุรี นำทีมโดย นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรรมจังหวัดราชบุรี, นายณัฎฐิพล…

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial