• 16 April 2024 14:01

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

ราชั้น ชุ้นหั้ว

  • Home
  • ว่าที่ร้อยตรี ดร. อมร พิกุลงามโชติ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายราชั้น ชุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้

ว่าที่ร้อยตรี ดร. อมร พิกุลงามโชติ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายราชั้น ชุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้

ฤดูกาลแห่งการโยกย้ายที่ผ่านมา มีหลายคนสมหวัง บางคนอาจจะพลาดหวัง แต่อย่างไรก็ตามทุก่ตำแหน่งหน้าที่ภาระกิจ คือการทำงานรับใช้พี่น้องประชาชน และการปฏิบัติหน้าที่รับราชการอย่างทุ่มเท ซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับเป็นข้าราชการของประเทศและเป็นข้าหลวงแผ่นดินที่ภาคภูมิใจอย่างที่สุด ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร. อมร พิกุลงามโชติ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายราชั้น ชุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้…

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial