• 13 July 2024 03:17

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

มาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด 19

  • Home
  • ศรชล. บูรณาการหน่วยงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ รับตัวลูกเรือสินค้าไทยเข้าประเทศ

ศรชล. บูรณาการหน่วยงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ รับตัวลูกเรือสินค้าไทยเข้าประเทศ

ศรชล. บูรณาการหน่วยงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ รับตัวลูกเรือสินค้าไทยเข้าประเทศ เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2564 ศรชล. และศคท.ชลบุรี ร่วมบูรณาการกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือศรีราชา และตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ท่าเรือแหลมฉบัง ในการรับตัวลูกเรือสินค้าสัญชาติไทย 1 ลำ จำนวน 3 คน…

ศรชล. ตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ท่าเรือและแพปลา

ศรชล. ตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ท่าเรือและแพปลา เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2564 น.อ.ไกรพิชญ์ กรวีร์ปภาวิทย์ หัวหน้า ศคท.จว.ปข. และ จนท. ศคท.จว.ปข. ร่วมกับ ศจร.ปราณบุรี ลงพื้นที่ท่าเรือ แพปลา ในพื้นที่…

ตำรวจภูธรภาคชลบุรี แนะทำ Universal Prevention และ COVID-Free Setting เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการเมืองพัทยา

ตำรวจภูธรภาคจังหวัดชลบุรี สร้างความเข้าใจมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ให้ผู้ประกอบการเมืองพัทยา ย้ำยังไม่ให้ขายแอลกอฮอล์ แนะทำ Universal Prevention และ COVID-Free Setting เพื่อให้ส่วนกลางพิจารณาผ่อนคลาย วันที่ 4 พ.ย. 2564 ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ตำรวจภูธรภาคจังหวัดชลบุรี โดย…

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial