• 24 June 2024 17:46

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

พิษณุโลก

  • Home
  • TCEB ภาคเหนือ จัดโปรแกรมพิเศษ Fam Trip ขึ้นเหนือทีเดียวครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม จ.พิษณุโลก MICE City วันที่ 22-24 ธันวาคม 2564

TCEB ภาคเหนือ จัดโปรแกรมพิเศษ Fam Trip ขึ้นเหนือทีเดียวครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม จ.พิษณุโลก MICE City วันที่ 22-24 ธันวาคม 2564

TCEB ภาคเหนือ จัดโปรแกรมพิเศษ Fam Trip ขึ้นเหนือทีเดียวครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม จ.พิษณุโลก MICE City วันที่ 22-24 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลก หรือเมืองสองแคว ได้ขึ้นแท่นเป็นเมือง MICE City แห่งใหม่ของไทย…

พิษณุโลกร่วมกันดำเนินการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่เรือนจำ ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา “พิษณุโลกเมืองสะอาด”

พิษณุโลกร่วมกันดำเนินการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่เรือนจำ ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา “พิษณุโลกเมืองสะอาด” วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมงคล จันทะจร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันดำเนินการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่เรือนจำ ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา “พิษณุโลกเมืองสะอาด” (PHlTSANULOK CLEAN &TIDY)…

พม. ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

พม. ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก คณะทำงานผู้ช่วยรัฐมนตรีการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยว่าที่ร้อยตรี ดร. อมร พิกุลงาม มอบหมายให้นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงพร้อมด้วยนางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและคณะ ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ เทศบาลตำบลวังทอง…

ยุทธการการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ในพื้นที่ป่าพิษณุโลก

“สบอ.11 (พิษณุโลก) เปิดยุทธการการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ รอยต่อระหว่างไทย-สปป. ลาว” วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายโกเมศ  พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 เป็นประธานในพิธีเปิดการบูรณาการและปล่อยกำลังพลตามแผนบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าในอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูสันเขียว สบอ.11 บริเวณพื้นที่ชายแดนประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท้องที่…

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial