• 8 December 2023 08:55

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

พช.ราชบุรี

  • Home
  • จ.ราชบุรี/กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดงาน OTOP Midyear 2023 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

จ.ราชบุรี/กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดงาน OTOP Midyear 2023 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ 23 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 – 21.00 น.โดยจังหวัดราชบุรี มีผู้เข้าร่วมจำหน่าย จำนวน 22 บูธ และผู้ประกอบการจำนวน 23 ราย

พช.ราชบุรี ร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์สายใยรัก พช. ประจำปี 2566” ภายใต้แนวคิด “รวมพลังเป็นหนึ่ง ก้าวย่างอย่างมั่นคง”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. ณ สถาบันวิชาการเอ็นที ซอยงามวงศ์วาน 17 ตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานโครงการ “สานสัมพันธ์สายใยรัก พช.…

พช.ราชบุรี ผนึกกำลังองค์กรสตรีสัญจรลงพื้นที่ ร่วมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน”

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ณ พื้นที่ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีนางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางภรมน นรการกุมพล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด, นางกิตติ์รวี อภิสินรุ่งโรจน์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด…

จ.ราชบุรี/เชิญสำผัสผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของดีแต่ลำอำเภอทั่วราชบุรี และสินค้า ผัก&ผลไม้ ตลาดอาหารปลอดภัย ที่แต่ละร้านมาจากสวนเกษตรกรรม

ตลาดประชารัฐหน้าตึกศาลากลางจังหวัดราชบุรี คนไทยยิ้มได้ Special] ครั้งนี้ตลาดใหญ่กว่าครั้งไหนๆ และนี่คือ Line up ร้านค้าที่จะมาจำหน่าย ที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรี…เตรียมพบกับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของดีแต่ลำอำเภอทั่วราชบุรี และสินค้า ผัก&ผลไม้ ตลาดอาหารปลอดภัย ที่แต่ละร้านมาจากสวนเกษตรกรรมโดยเฉพาะ รวมกันกว่า 30 ร้านค้า พ่อแม่พี่น้องชาวราชบุรีจังหวัดใกล้เคียงและบุคลากรจากหน่วยงานราชการ มา…

พช.ราชบุรี ดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย

เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2566 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายศิลา ปุจฉาการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย ทีมงานกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ที่มีศักยภาพด้านการผลิตอาหารปลอดภัยของจังหวัดราชบุรี จำนวน 10…

พช.ราชบุรี เร่งพัฒนาบุคลากร”ลับมีดให้คม”จัดติวเข้มพัฒนากรบรรจุใหม่ไม่เกิน 6 ปี ให้พร้อมขับเคลื่อนงาน ตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมถอดบทเรียนกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนผ่านกลุ่มอาชีพและโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นางยุพิน…

พช.ราชบุรี เร่งพัฒนาบุคลากร”ลับมีดให้คม”จัดติวเข้มพัฒนากรบรรจุใหม่ไม่เกิน 6 ปี ให้พร้อมขับเคลื่อนงาน ตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างโอกาสในการแข่งขันที่มีผลต่อความสำเร็จในให้แก่กลุ่มอาชีพ ณัฐธภาผ้าจก

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 08.30 -16.30 น. ศูนย์ณัฐธภาผ้าจก หมู่ที่ 10 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว…

พช.ราชบุรี รับการตรวจติดตามและศึกษาการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00-18.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดราชบุรีและพื้นที่อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน,…

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial