• 19 June 2024 17:11

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

ปฏิรูปภาคการเกษตรไทย

  • Home
  • ก้าวสำคัญ!! ผลักดัน “ไทยแลนด์ฮาลาลฮับ” บุกตลาดโลก

ก้าวสำคัญ!! ผลักดัน “ไทยแลนด์ฮาลาลฮับ” บุกตลาดโลก

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” เป็นประธานในการเปิดงานการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2564 พล.ต.ต. รินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รศ.ดร.อิสมาแอ อำลี ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รศ.ดร.จุฑามาส…

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial