• 15 June 2024 08:30

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

นายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

  • Home
  • นครนายก – พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) ตามโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย”

นครนายก – พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) ตามโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย”

ที่โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้กับโรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่เปิดสอนในระดับอนุบาล-ประถมศึกษา มีนักเรียน 1,306 คน โดยมีนายพีระ การุญ นายอำเภอองครักษ์ กล่าวต้อนรับและนางสาวเขมาวดี โอสถพันธ์ นักการทูตชำนาญการ(ที่ปรึกษา)…

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial