• 2 October 2023 06:10

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.)

  • Home
  • กรมอุทยานฯ จัดสัมมนาอุทยานทั่วประเทศ ถกประเด็นแก้ไขปัญหา ม.18 ม. 64 และ ม.65 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 2562

กรมอุทยานฯ จัดสัมมนาอุทยานทั่วประเทศ ถกประเด็นแก้ไขปัญหา ม.18 ม. 64 และ ม.65 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 2562

3 กันยายน 2566 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบาย ในการประชุมสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและการดำเนินงานตามบทบัญญัติมาตรา 18 มาตรา 64 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 นายจตุพร บุรุษพัฒน์  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายอรรถพล…

ปลัดฯ จตุพร เปิดศูนย์ประสานงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เป็นศูนย์แห่งที่ 3 ของประเทศไทย

วันนี้ (26 มิถุนายน 2566) เวลา 08.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์แห่งแรกของภาคเหนือ และเป็นศูนย์แห่งที่ 3 ของประเทศไทย ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่…

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial