• 15 June 2024 09:21

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

  • Home
  • จ.ราชบุรี/ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 3 พื้นที่ราชบุรี

จ.ราชบุรี/ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 3 พื้นที่ราชบุรี

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปี 2566 พื้นที่จังหวัดราชบุรีวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี และพื้นที่อำเภออำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ…

จ.ราชบุรี นำทีมมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงฯ

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอวัดเพลง และที่ว่าการอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางวริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายไกรธวัช…

จังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน”

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด…

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial