• 1 October 2023 09:19

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงฯ

  • Home
  • ปลัดฯ จตุพร เปิดศูนย์ประสานงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เป็นศูนย์แห่งที่ 3 ของประเทศไทย

ปลัดฯ จตุพร เปิดศูนย์ประสานงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เป็นศูนย์แห่งที่ 3 ของประเทศไทย

วันนี้ (26 มิถุนายน 2566) เวลา 08.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์แห่งแรกของภาคเหนือ และเป็นศูนย์แห่งที่ 3 ของประเทศไทย ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่…

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial