• 13 July 2024 03:17

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

ท่าเรือศรีราชา

  • Home
  • ศรชล. บูรณาการหน่วยงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ รับตัวลูกเรือสินค้าไทยเข้าประเทศ

ศรชล. บูรณาการหน่วยงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ รับตัวลูกเรือสินค้าไทยเข้าประเทศ

ศรชล. บูรณาการหน่วยงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ รับตัวลูกเรือสินค้าไทยเข้าประเทศ เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2564 ศรชล. และศคท.ชลบุรี ร่วมบูรณาการกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือศรีราชา และตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ท่าเรือแหลมฉบัง ในการรับตัวลูกเรือสินค้าสัญชาติไทย 1 ลำ จำนวน 3 คน…

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial