• 24 May 2024 04:54

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

คอร์รัปชั่น

  • Home
  • หยุด! คอร์รัปชั่น “ปล้นเนียน!” วงจรทุจริตเชิงนโยบาย ปัญหาคาราคาซังที่แก้ยาก!

หยุด! คอร์รัปชั่น “ปล้นเนียน!” วงจรทุจริตเชิงนโยบาย ปัญหาคาราคาซังที่แก้ยาก!

ปฏิเสธไม่ได้ การคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน และนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิงขนาดและความซับซ้อน “การทุจริตเชิงนโยบาย” เป็นหนึ่งในปัญหาการคอร์รัปชั่นที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน การทุจริตเชิงนโยบายนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการใช้เงื่อนไขทางการเมืองในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง การศึกษาทางวิชาการที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย คือ การใช้ความชอบธรรมของนโยบายและกฎหมาย เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งแตกต่างจากปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือปัญหาการคอร์รัปชั่นที่เกิดจากการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ แม้ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยยังไม่ดีขึ้น  แต่เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมแล้ว…

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial