• 24 June 2024 17:29

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

ข่าวสิ่งแวดล้อม

  • Home
  • บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาแนวทางการบำรุงรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาแนวทางการบำรุงรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คุณภาพชีวิตของประชาชน อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยนายไกรธวัช ทินโสม ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฎิบัติตามแผนการปฎิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ของบริษัทบ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 เพื่อร่วมกันตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่บริษัท กล่าวชี้แจง ผลการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไข…

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial