• 13 June 2024 20:41

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

การมีส่วนร่วม

  • Home
  • เปิดกิจกรรมหนุนศักยภาพชุมชนเลิกสุราฝ่าโควิด

เปิดกิจกรรมหนุนศักยภาพชุมชนเลิกสุราฝ่าโควิด

ปลุกพลังดึงศักยภาพชุมชนฝ่าโควิดจัดกิจกรรม “เพื่อนช่วยประคับประคอง”แก้ปัญหาสุขภาพบูรณาการทำงานรัฐเอกชนลุยช่วยกลุ่มเปราะบางฝ่าโควิด มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมหนุนเสริมรูปแบบเชิงพุทธกับกลุ่มครอบครัวดึงพลังบวกเลิกสุราอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2564 นางสาวรักชนก จินดาคำ หัวหน้าโครงการการขับเคลื่อนการดูแลผู้มีปัญหาสุราโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เปิดเผยว่าจากสถานการณ์โควิด โครงการฯ มีความเชื่อที่ว่า “ชุมชนมีศักยภาพ ชุมชนเป็นฐานสำคัญของการพัฒนา” ได้มองเห็นศักยภาพของผู้นำและสมาชิกในชุมชน จึงได้มีแนวทางกิจกรรม “เพื่อนช่วยประคับประคอง ในสถานการณ์โควิด 19”…

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial