• 13 April 2024 11:29

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  • Home
  • พม. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 16th ASEAN GO – NGO Forum ภายใต้แนวคิดหลัก “การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหุ้นส่วนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของอาเซียน”

พม. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 16th ASEAN GO – NGO Forum ภายใต้แนวคิดหลัก “การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหุ้นส่วนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของอาเซียน”

พม. เจ้าภาพจัดประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 16 (16th GO – NGO Forum) รองรับการฟื้นตัวหลังวิกฤตโควิด – 19 โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2564 เวลา 09.00 น.…

พก. แถลงข่าวเปิดโครงการแพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว”

พก. แถลงข่าวเปิดโครงการแพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว” วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการแพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “เจอ แจ้ง…

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial