• 28 May 2024 18:39

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

กรมสรรพากร

  • Home
  • คลังขยายเวลา ยื่นแบบภาษี ค่าปรับ ช่วยบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19

คลังขยายเวลา ยื่นแบบภาษี ค่าปรับ ช่วยบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากมาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในครั้งนี้ กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรได้ดำเนินมาตรการภาษี บรรเทาผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไปพร้อมกัน ดังนี้ 1. ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษีอากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เงินหรือสภาพคล่องอยู่ในมือประชาชน และผู้ประกอบการให้ยาวนานขึ้น…

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial