• 24 May 2024 05:11

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงการเจรจาทวิภาคีว่าด้วยสิ่งแวดล้อม

Bytheowneroftheflows

May 2, 2024

ทส. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างไทยและฝรั่งเศส เพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วนด้านสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการคุ้มครองชนิดพันธุ์

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงการเจรจาทวิภาคีว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและการคุ้มครองชนิดพันธุ์ (Letter of intent on the establishment of a bilateral dialogue on the environment, biodiversity and species protection)

ระหว่างไทยและฝรั่งเศส กับนายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ อาคารทิปโก้ ๑ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โดยมีคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการลงนามฯ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีที่ได้รับมอบหมายจากพลตำรวจเอก พัชรวาท
วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ลงนามความร่วมมือทวิภาคีว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและการคุ้มครองชนิดพันธุ์ ซึ่งปรียบเสมือนหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทั้งสองประเทศจะสร้างความเป็นหุ้นส่วนด้านสิ่งแวดล้อม และบูรณาการเชิงนโยบายร่วมกันผ่านกิจกรรมความร่วมมือ
ที่เป็นรูปธรรมเพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายระดับชาติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ อาทิ อนุสัญญาว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพ ความตกลงปารีส และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ การเจรจาทวิภาคีว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและการคุ้มครองชนิดพันธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือและบูรณาการเชิงนโยบายระหว่าง ประเทศไทยและฝรั่งเศสผ่านโครงการความร่วมมือใน ๒ ประเด็นหลัก คือ ความหลากหลายทางชีวภาพกับสภาพภูมิอากาศ และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการเปลี่ยนผ่านทางนิเวศวิทยาและความเป็นปึกแผ่นแห่งดินแดน สาธารณรัฐฝรั่งเศส ทั้งนี้ ทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนภายใต้การเจรจาทวิภาคีดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด

สำนักข่าว The Flows ThaiLand

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

“พล.ต.อ. พัชรวาท” มอบ “จตุพร บุรุษพัฒน์” ปลัด ทส. พร้อมอธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่แม่แจ่ม ติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินและป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รมว.ทส. เปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ปี 66 “Save wildlife for your life : รักษาธรรมชาติ ไม่ซื้อ ไม่ล่า ไม่ค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย” ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 3 (ประทับช้าง) จ.ราชบุรี
“พัชรวาท” เร่งหารือเชิงรุก คุมฝุ่นจากการเผาในพื้นที่เกษตร และควันจากท่อไอเสียรถยนต์ต้นเหตุหลักฝุ่น PM2.5 หวังคืนอากาศใสให้พี่น้องประชาชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial