• 24 May 2024 04:01

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

“เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ตรวจสวัสดิภาพสัตว์สมาคมสวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” The SEAZA Animal Welfare Auditors Training Workshop

Bytheowneroftheflows

Apr 26, 2024

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ในท์ซาฟารี เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิภาพสัตว์และจริยธรรม หรือ AWEC SEAZA (Animal Welfare and Ethics Committee) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายกฤษดา ลาพิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

และ Wild Welfare จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ตรวจสวัสดิภาพสัตว์สมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” The SEAZA Animal Welfare Auditors Training Workshop ในระหว่างวันที่ 22 – 27 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมไกรสรราชสีห์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

Wild Welfare จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

นายกฤษดา ลาพิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับและได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการจัดอบรมในระดับนานาชาติ ประจำภูมิภาคอาเซียน โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 และมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม

เพื่อพัฒนามาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ในระดับอาเซียน สำหรับสัตว์ที่อยู่ในความดูแล ซึ่งรวมถึงการรักษาความต้องการทางกายภาพและพฤติกรรมของสัตว์ ซึ่งในระหว่างการฝึกอบรมนี้จะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้ลงพื้นที่จริงบริเวณส่วนแสดง และเบื้องหลังการดูแลสัตว์ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อจะได้นำไปพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ของสวนสัตว์ ในเขตภูมิภาคอาเซียนในอนาคต ต่อไป

สำนักข่าว The Flows ThaiLand

e-mail : [email protected] / Tel : 063-763-4284 / 062-462-2215

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำการรีดน้ำเชื้อสัตว์ป่าหายาก เพื่อการขยายพันธุ์สัตว์และรักษาสมดุลยธรรมชาติ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมสีสันวันคริสมาสต์ต้อนรับเทศกาลปีใหม่
“บินลัดฟ้าสู่ล้านนา พาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” รับส่วนลด 20% พร้อมลุ้นเที่ยวฟรี!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial