• 24 May 2024 04:24

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เผยมาตรการดูแล นทท.ช่วงสงกรานต์ พร้อม นร.นศ.ปฏิบัติการตลอด 24 ชม. วันครอบครัว 14 เม.ย.เข้าฟรีอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ

Bytheowneroftheflows

Apr 12, 2024

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดงาน “โครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567” พร้อมด้วยร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมงานด้วย ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 25657 เวลา 10.30 น. ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินโครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียน นักศึกษา อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน เป็นเวลาที่เหมาะสมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานนอกเวลาเรียน เพื่อสร้างรายได้เป็นของตัวเอง สามารถแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้รับค่าตอบแทนแล้ว ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติไปพร้อมกัน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ระบุว่าโครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีอุทยานแหงชาติ 152 แห่ง ดำเนินการจ้างนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 15 – 21 ปี ช่วยปฏิบัติงานอุทยานแหงชาติ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 30 วัน ในวันทำการราชการและวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2567 จำนวนทั้งสิ้น 1,814 คน

ซึ่งอุทยานแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกและจ้างนักเรียน นักศึกษา เรียบร้อยแล้ว จำนวน 151 แห่ง โดยเริ่มปฏิบัติงานในอุทยานแห่งชาติในช่วงเดือนเมษายนนี้ อุทยานแห่งชาติได้มีการปฐมนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ มอบหมายหน้าที่และงานให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติตามความถนัดและที่สนใจ

ทั้งนี้ ในช่วงที่นักเรียนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ทางกรมอุทยานฯเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีการศึกษาหาความรู้ด้านต่าง ๆ เปิดโอกาสให้จัดทำ content คลิปวีดิโอ สิ่งที่ประทับใจในอุทยานแห่งชาติและการปฏิบัติงาน จะมีทีมอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) คัดเลือกตัดสินให้รางวัล อีกทั้งกรมอุทยานแห่งชาติฯ ยังได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อมาช่วยในการพัฒนาโครงการหาช่องทางในการให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ

โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดีย สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งคาดหมายได้ว่าจะสร้าง impact ในด้านต่าง ๆ ได้มากมายในอนาคตในลักษณะ green mindset พัฒนาสู่ trend skills การศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ก้าวสู่การทำงานที่เรียกว่า Green Job เทรนด์งานใหม่แห่งอนาคตเพื่อสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ learn do share ให้เด็กๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการทำข้อมูลด้านต่างๆ และจะมีการทดสอบ ประเมินการเรียนรู้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการได้อะไรจากการปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ ซึ่งกรมอุทยานแห่งฯ จะพัฒนาโครงการนี้ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น เท่าทันรูปแบบการท่องเที่ยวการศึกษาเทคโนโลยี ต่อไป

นอกจากนี้ นายอรรถพล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวถึงมาตรการรองรับการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12 – 16 เมษายน 2567 นี้ ได้แก่

1.ให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกสาขา จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ อำนวยความสะดวกดูแลช่วยเหลือและให้บริการประชาชน โดยให้มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับส่งข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งจัดชุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยประจำอุทยานแห่งชาติ ทั้ง 156 แห่ง แห่งละ 1 ชุด พร้อมทั้งพาหนะ อุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชน และหากเกินขีดความสามารถในการกู้ชีพกู้ภัย ให้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ โรงพยาบาล และหน่วยกู้ภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วน

2.ดำเนินมาตรการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงหยุด 5 วัน ของกระทรวงมหาดไทย
3.ดำเนินการให้บริการประกันอุบัติเหตุกลุ่มกับนักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภายได้ “โครงการ ท่องเที่ยวทั่วไทย อุ่นใจเมื่อไปอุทยาน โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้บริการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (MOU) เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ และลดความเสี่ยงในการรับภาระชดเชยค่ารักษาพยาบาล ค่าเสียหายในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุในอุทยานแห่งชาติ ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวมีสิทธิเลือกรับหรือไม่รับบริการประกันอุบัติเหตุนี้ได้ เป็นไปด้วยความสมัครใจ

4.ดูแลขีดความสามารถในการรองรับได้ของแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัด โดยให้อุทยานแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยวผ่านเพจเฟซบุ๊ก (Facebook ของอุทยานแห่งชาติ) เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
5.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวไม่นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ภาชนะที่ทำด้วยโฟมเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ลดขยะที่จะนำเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ งดเว้นการดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกฮอล์ทุกชนิด ไม่ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่น รักษาความสะอาดในพื้นที่ส่วนร่วม และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

6.กำชับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานบริการด้วยความสุภาพ จริงใจ สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน รวมทั้งร่วมประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวแสดงความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวผ่าน ระบบ QR Co

อย่างไรก็ตาม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังได้คาดการณ์ว่าเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 เป็นเทศกาลสำคัญของคนไทยในการกลับภูมิลำเนาเพื่อพักผ่อนใช้เวลากับครอบครัว เนื่องจากเป็นวันหยุดยาว ส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติ รับแรงหนุนจากช่วงวันหยุดยาว Golden Week ของชาวจีน และเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวยุโรปหนีความหนาวมาพักพิงในภูมิภาคที่มีความอบอุ่น ส่งผลให้ในเดือนเมษายนนี้ (12-16 เม.ย.67) จำนวน 5 วัน จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 1,038,767 คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวน 937,301 คน นักท่องเที่ยวต่างชาติ จำนวน 101,466 คน เพิ่มขึ้น 40 %

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ประมาณการจัดเก็บเงินอุทยานแห่งชาติ เป็นเงิน 53.97 ล้านบาท มีรายได้สุทธิจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ เป็นเงิน 2,564.99 ล้านบาท ทั้งนี้ สำหรับวันที่ 14 เมษายน ซึ่งเป็นวันครอบครัว ทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้เปิดให้เข้าฟรีอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยแต่อย่างใด

สำนักข่าว The Flows ThaiLand

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

“พัชรวาท” เผยสั่งเตรียมแผนรับมือฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือช่วงสงกรานต์ ห่วงกระทบเศรษฐกิจ กำชับเร่งผลักดัน พรบ.
สวนนงนุชพัทยา จัดให้คนเกิดเดือนเมษายน ลดทันที 50 % ตอนรับเทศกาลมหาสงกรานต์
“พัชรวาท” ชื่นชมชาวบ้านจัดการป่าชุมชนร่องบอน พร้อมขอบคุณช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์เป็นมรดกให้ลูกหลาน กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ฝากประชาชนเป็นหูเป็นตาไฟป่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial