• 24 May 2024 05:12

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดอบรมหลักสูตร “นักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติรุ่นที่ 75” National Security Businessman Association 75 หรือ “NSBA 75”


ที่มีผู้เข้ารับการศึกษาในรุ่นนี้ ได้แก่ พลเรือเอกเชษฐา ใจเปี่ยม ศจ.ดร.ประภาจิต ศรีสว่างพัฒนา ศ.ดร.กนกพรรณ จุลคำภา ดร.ณรงค์ บุรีเรือง นายแทนคุณจิตต์อิสระ ศ.ดร.กรชัย ช่อเกตุ ศ.ดร.ธัญภัสวนันท์ สุตธนไพศาล โดยมี พ.ต.อ.ดร.ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี (ต้อม) ประธานรุ่นนายจิตติน วิเศษสมบัติ (ติน) รองประธานรุ่น (1) ศ.ดร.กรชัย ช่อเกตุ (กร) รองประธานรุ่น (2) ศ.ดร.ธัญภัสยนันท์ สุตธนไพศาล (ก้อย) รองประธานรุ่น (3) น.ต.ดร.ณัฏฐวัฒน์ นิธิทักษ์นาคิน (นพ) เลขานุการรุ่น (1) นส.สุนิช์ศา ชุตินธร (ซูซาน) เลขานุการรุ่น (2) นายดำริ สุขมาศ (เอ) เลขานุการรุ่น (3) คุณนายแสงศิริ เพิ่มพูล (ภริยาท่าน รอ.วิวรรธน์ เพิ่มพูล อนุญาโตตุลาการ คปภ./อัยการอาวุโส) นำคณะเข้าทัศนศึกษาและร่วมทำกิจกรรมในพื้นที่กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 6-7 เม.ย.67


ในวันที่ 6 เม.ย.67 นำคณะเข้าสักการะวีรชนทหารกล้า ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน มอบอุปกรณ์การศึกษา โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ ฟังบรรยายสรุป “ภารกิจของทหารนาวิกโยธิน” เข้าทดสอบกำลังใจ ด้วยการโดดหอสูง 34 ฟุต ที่แผนกรบพิเศษ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร และเยี่ยมชม กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก (AAV) กองพลนาวิกโยธิน


วันที่ 7 เม.ย.67 นำคณะเดินทางเข้าทัศนศึกษาอ่าวสัตหีบ โดยเรือ กองเรือยุทธการ 713 (เรือ กร.713) เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ เยี่ยมชม ร.ล.จักรีนฤเบศร


การอบรม หลักสูตร สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสัมพันธ์เครือข่าย นักธุรกิจระดับผู้บริหาร สร้างนักจิตอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กับองค์กรภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ สร้างทัศนคติมุมมองเกี่ยวกับความมั่นคง ตั้งแต่ระดับครอบครัว การงาน การสังคม จนถึงระดับประเทศชาติ


สำนักข่าว The Flows ThaiLand นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี รายงาน

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการฯ (ECON)คัดค้าน! การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท พร้อมกันทั่วประเทศ
กลัวเงียบ เฒ่าสวิสฯ ถูกรถชนกลางแยก วงจรปิดจับภาพชัด ร้องสื่อช่วยฯ
ฝุ่นตลบชาวบ้านแห่รับ ผ้ายันต์เจ้าคุณธงชัย เนืองแน่นสุดชุลมุนในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดเขาบางพระอย่างยิ่งใหญ่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial