• 24 May 2024 04:38

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี. ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี นางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมแก่บุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์เขต8 กาญจนบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี

พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ มีนางวชิราภรณ์ น้อยยม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 นายอนุ ทองเสือ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้แทนภาค8 และนางฐิรัตทียา สุภาชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังในการนี้ นางฐิรัตทียา สุภาชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ให้การบรรยายสรุปภารกิจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ต่อด้วยบรรยายสรุปของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี พร้อมนำเสนอ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่างๆเพื่อให้อธิบดีได้รับทราบเพื่อนำไปสู่การแก้ไข ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของราชการและประชาชน

นางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ทางด้านนางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า รู้สึกประทับใจที่ได้มีโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดราชบุรี โดยกรมประชาสัมพันธ์เอง “ถือเป็นประตูบานแรกของประเทศ” เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐบาลกับประชาชน ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ข้อเท็จจริง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเสนอรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นางฐิรัตทียา สุภาชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี

โดยมีแนวคิดหลักในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 100% และต้องเป็นประโยชน์กับประชาชน นอกจากนี้เรามีการปรับตัวสู่การสื่อสารยุคดิจิทัล โดยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ได้มีโอกาสเข้าถึงและเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น

จากนั้นยังเปิดโอกาสให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ได้รดน้ำดำหัวขอพรอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี2567 ที่จะมาถึงนี้ด้วย.

สำนักข่าว The Flows ThaiLand ประวิทย์ ลิ้มเจริญ/ รายงาน (ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว The Flows)

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial