• 12 July 2024 21:19

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

จ.ราชบุรี/ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2567 ”31 มีนาคม – 9 เมษายน 2567 เวลา 11.00 – 22.00 น.ณ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรี

Bytheowneroftheflows

Apr 4, 2024

ปีนี้จัดยิ่งใหญ่ ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ


จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดทำโครงการเมืองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณภาพ “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2567” ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 9 เมษายน 2567 ณ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งในส่วนของเมืองหลัก เมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชน

เพื่อกระจายรายได้ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ทำให้จังหวัดราชบุรีเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนให้มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น


จังหวัดราชบุรี ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณี และการท่องเที่ยววิถีชุมชน รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ และยังมีความเจริญทางเศรษฐกิจ

ซึ่งมาจากภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เมืองเกษตรสีเขียว และเป็นศูนย์รวมของสินค้าเกษตร สินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนี้จังหวัดราชบุรี ยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอาหารอร่อย ดังนั้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีในจังหวัดราชบุรีให้ประชาชนทั่วไปให้รู้จัก โดยให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาท่องเที่ยว

เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่จึงได้จัดงานนี้ขึ้น และยังมีเป้าหมายให้เป็นงานประจำปีของจังหวัดราชบุรีต่อเนื่องไปทุกปี กิจกรรมภายในงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2567” ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 9 เมษายน 2567 ณ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรี


 การออกร้านมัจฉากาชาด
 การจัดขบวนแห่ของทุกอำเภอ (วันที่ 1 เมษายน 2567)
 การแสดงสินค้า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” จากทุกอำเภอและผู้ประกอบการในพื้นที่
 การแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และสินค้าพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
 การจัดประกวดพืชผัก ผลไม้ การจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร (วันที่ 2 เมษายน 2567)
 การจัดกิจกรรมด้านการประมง การจัดแสดงปลาสวยงาม
 การจัดกิจกรรมด้านการปศุสัตว์
 ถนนอาหารอร่อยจากร้านชื่อดังของจังหวัด
 การประดับตกแต่งไฟ จุดเช็คอิน อุโมงค์ไฟ จุดถ่ายรูป แหล่งท่องเที่ยว
 การจัดคาราวานสินค้า
กิจกรรมบนเวทีกลาง ในงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2567”
 พิธีเปิดงาน (วันที่ 1 เมษายน 2567)
 การแสดงหนังใหญ่วัดขนอน (วันที่ 1 เมษายน 2567)
 การประกวดธิดาโอ่ง (วันที่ 3 เมษายน 2567)
 การประกวดร้องเพลงผู้นำท้องถิ่น (วันที่ 4 เมษายน 2567)
 การแสดงของชมรม To Be Number One (วันที่ 5 เมษายน 2567)
 การแสดงเดินแบบผ้าไทย ใส่ให้สนุก (วันที่ 7 เมษายน 2567)
 การประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ (วันที่ 8 เมษายน 2567)
 การออกรางวัลสลากกาชาดเพื่อการกุศล (วันที่ 9 เมษายน 2567)
 การแสดงดนตรีของนักเรียน (ทุกวัน)
 การแสดงของศิลปินนักร้อง (ทุกวัน)
 การแสดงรำวงมหาดไทย (ทุกวัน)
 การแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด (ทุกวัน)
 การแสดงดนตรีย้อนยุค (ทุกวัน)
 การแสดงดนตรีคอนเสิร์ตของวงดนตรีชื่อดังบนเวทีคอนเสิร์ต (ทุกวัน)

 • aim witthawat (วันที่ 31 มีนาคม 2567)
 • หนิง เดอะวอยซ์ (วันที่ 1 เมษายน 2567)
 • ทิดเอม บักคนซั่ว (วันที่ 2 เมษายน 2567)
 • ASIA 7 (วันที่ 3 เมษายน 2567)
 • วง LEMONY (วันที่ 4 เมษายน 2567)
 • MONICA (วันที่ 5 เมษายน 2567)
 • วง Clockwork Motionless (วันที่ 6 เมษายน 2567)
 • เอิ้ต ภัทรวี (วันที่ 7 เมษายน 2567)
 • ดิด คิตตี้ (วันที่ 8 เมษายน 2567)
 • วง PLAYGROUND (วันที่ 9 เมษายน 2567)
  กิจกรรมเวทีโซนกาชาด การแสดงดนตรีคอนเสิร์ตของวงดนตรีชื่อดัง บนเวทีคอนเสิร์ต
 • กานต์ ทศน และ ใบข้าว ไทยบ้านเดอะซีรีส์ (วันที่ 31 มีนาคม 2567)
 • โบว์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์ (วันที่ 1 เมษายน 2567)
 • LOMO Sonic (วันที่ 2 เมษายน 2567)
 • เนสกาแฟ ศรีนคร (วันที่ 3 เมษายน 2567)
 • เก๋าซึม โคราช ของแทร่! (วันที่ 4 เมษายน 2567)
 • จ่อย ไมค์ทองคำ (วันที่ 5 เมษายน 2567)
 • หลี่ชัง ไหทองคำ (วันที่ 6 เมษายน 2567)
 • SLUM มงคลเปิดประตูให้เปี๊ยกหน่อย (วันที่ 7 เมษายน 2567)
 • Big ass (วันที่ 8 เมษายน 2567)
 • ONLY MONDAY (วันที่ 9 เมษายน 2567)
  จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงให้เดินทางมาท่องเที่ยว ชม ช้อป ชิม และมาร่วมสนุกกับมหกรรมงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2567” ที่จัดกันถึง 10 วัน 10 คืนในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 9 เมษายน 2567 ณ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรี

สำนักข่าว The Flows ThaiLand สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial