• 16 April 2024 14:16

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

จ.ราขบุรี/มวยชิงชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติราชบุรีเกมส์ครั้งที่39พร้อมมอบเหรียญชนะเลิศ

Bytheowneroftheflows

Mar 30, 2024

ณ สนามมวยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่30มีนาคม2567


ชายรุ่น42กิโลกรัม ชาย
ชนะเลิศเหรียญทอง
นายบารมี สุวรรณสะอาด
จังหวัดตรัง
เหรียญเงินนายรชต คำนับภา
จังหวัดนครสวรรค์
เหรียญทองแดง


นายอนุชา บุญเต็ม จังหวัดขอนแก่นและนายเมธาสิทธิ์ สงวนศิลป์จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขนะเลิศรุ่น45กิโลกรัม ชาย
ชนะเลิศ
นายศาตราวุธ รวมพล
จังหวัดตรัง
เหรียญเงิน
นายพัฒนา ศรีสวัสดิ์
จังหวัดพิษณุโลก
เหรียญทองแดง
นายธันยามัย ศรีทองบูรณ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และนายพรหมเมศ จันทร์ทอง จังหวัดนราธิวาส
รุ่น48กิโลกรัม.ชาย
เหรียญทอง


นายศิขรินทร์ สมบูรณ์สร้าง จังหวัดตรัง
เหรียญเงิน
นายธนภัทร ทัตประคอง
จังหวัดสระแก้ว
เหรียญทองแดง
นายปราบ โฉมดง
จังหวัดสิงห์บุรีและนาย
สรวิชญ์ จันทร จังหวัดพิษณุโลก

สำนักข่าว The Flows ThaiLand

เปรมพิมล/ภาพ สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน

Loading

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial