• 16 April 2024 15:04

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

“เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่๑๗” จัดยิ่งใหญ่ศรัทธา.. ศิลป์ .. แผ่นดินหนังใหญ่ .. ร่วมใจสู่มรดกโลก

Bytheowneroftheflows

Mar 27, 2024

ที่สุดงานวัฒนธรรมแห่งปี .. “เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ ๑๗” รวบรวมศิลปะการแสดง หนังใหญ่วัดขนอน “ โขน มโนรา (มโนราห์) และวันสงกรานต์ไทย” ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ อนุรักษ์จัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “ศรัทธา ..ศิลป์ .. แผ่นดินหนังใหญ่ .. ร่วมใจสู่มรดกโลก” จัดขึ้นในวันเทศกาลสงกรานต์ ๑๓ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗ นี้ ณ วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

พระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอน กล่าวถึง การจัดงานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ ๑๗ว่า ที่ผ่านมาวัดขนอน ได้ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรม นำศิลปะการแสดงหนังใหญ่ การแสดงโขน การแสดงมโนราห์ ตลอดจนการแสดงมหรสพ และการแสดงพื้นบ้านต่าง ๆ ได้ถูกนำมาจัดแสดงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในทุก ๆ ปี และในปีนี้ เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป งานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน จึงมีแนวคิดที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องด้วยในปี ๒๕๕๐ “วัดขนอน” โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรมของยูเนสโกประกาศให้ “การสืบทอดและฟื้นฟูหนังใหญ่วัดขนอน” ได้รับรางวัลจากยูเนสโก และได้รับการยกย่องให้เป็น ๑ ใน ๖ ชุมชนดีเด่นของโลก ที่มีผลงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรม ได้รับการขึ้นทะเบียนทางยูเนสโก เป็นมรดกทางวัฒนธรรมโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ( ACCU )

ทั้งนี้ เช่นเดียวกับ ในปี ๒๕๖๑ “โขนไทย” ปี ๒๕๖๔ “โนรา หรือมโนราห์” และปี ๒๕๖๖ “สงกรานต์ในประเทศไทย (Songkran in Thailand, Traditional Thai New Year Festival) ” ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ดังนั้น จึงทำให้เวทีของงานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอนปีนี้ เป็นงานเทศกาลทางวัฒนธรรมแห่งปีที่ทรงคุณค่า นำการแสดงที่ได้รับการยกย่องขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ร่วมเฉลิมฉลองประเพณีในเทศกาลสงกรานต์ มารวมกันไว้ในงานเทศกาลฯ ปีนี้ด้วย

“สำหรับปีนี้ “งานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ ๑๗” จัดขึ้นภายใต้ธีมงาน “ศรัทธา ศิลป์ แผ่นดินหนังใหญ่ ร่วมใจสู่มรดกโลก” เป็นการนำมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีของชาติ โดยมี หนังใหญ่วัดขนอน “โขน โนรา หรือมโนราห์ และสงกรานต์ในประเทศไทย ” ที่ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียน เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) นำมาร่วมจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมด้วยการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสำคัญช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ภายใต้การสร้างสรรค์การแสดงที่เป็นอัตลักษณ์ และไฮไลท์ในงานเทศกาล เช่น การแสดงหนังใหญ่ไฟกะลา “โขนติดตัวหนัง” ในตอนที่ชื่อว่า “ยกรบ-ขาดเศียรขาดกร” นำศิลปะทั้งสองแขนงมาแสดงร่วมกันอย่างยิ่งใหญ่ ผสมผสานกันอย่างลงตัว กล่าวขานตามเนื้อเรื่องด้วยบทพากย์ บทขับร้อง ดนตรีปี่พาทย์ ทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราว และให้อรรถรสทางศิลปะแก่ผู้ชมและนักท่องเที่ยว ได้อย่างสมบูรณ์”

นอกจากนี้ยังมี การแสดงโขน (ศิษย์ศิลปากร) หุ่นละครเล็ก ศิลปะภาคใต้ หนังตะลุง โนรา หรือมโนราห์ (อ.วาที ทรัพย์สิน ทายาทของครูหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ) ตำนานสงกรานต์ จากกลุ่มการแสดงนาฎศิลป์ไทยร่วมสมัย อ.กฤษฎิ์ ชัยศิลบุญ ฯลฯ และตลาดชุมชนโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว “ตลาดด่านขนอน” ตลาดบกแบบไทยย้อนยุค แต่เดิม “วัดขนอน” สร้างมาสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน

ทว่าบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองแห่งนี้อดีตหน้าวัดเคยเป็นที่ตั้งด่านเก็บภาษีอากร เป็นพื้นที่ค้าขายและตลาดแลกเปลี่ยนสินค้า ล่าสุดวัดได้ฟื้นฟูด่านขนอนแห่งนี้ พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน และของที่ระลึก จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมชม ร่วมอนุรักษ์งานประเพณี และสืบสานงานวัฒนธรรมดี ๆ เช่นนี้ไปด้วยกัน

“มีนโยบายที่จะผลักดัน “หนังใหญ่” ขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโก ประกอบกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้มีการศึกษาวิจัยเรื่อง “หนังใหญ่และความเป็นไปได้ ในการขอขึ้นทะเบียนในบัญชีการปกป้องคุ้มครองอันเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด (The best practice )” เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ โดยมีชุมชนหนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่ศึกษา ก่อให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดการเรียนรู้และอนุรักษ์องค์ความรู้หนังใหญ่ และศิลปะพื้นบ้านให้สืบสานต่อไปอย่างยั่งยืน ซึ่ง “หนังใหญ่” จะเป็นอีกหนึ่งความหวัง ที่จะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกหนึ่งรายการ ซึ่งชุมชนวัดขนอนเองก็เคยได้รับรางวัลมาแล้ว”

“เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ ๑๗” มีกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ และ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ – ๒๑.๓๐ น. ณ วัดขนอน ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วัดขนอน โทร.๐๘๙ ๕๕๕ ๔๑๙๕6 ๐๘๙ ๔๕๙ ๖๗๓๒ และ ๐๘๖ ๓๓๔ ๑๘๙๔ หรือติดตามได้ที่ วัดขนอนหนังใหญ่


ข้อมูลงาน และไฮไลท์การแสดง“เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ ๑๗”

  • หนังใหญ่ ตอน ยกรบขาดเศียรขาดกร เป็นการแสดงหนังใหญ่รวมกัน ๓ คณะ ทวงท่าการเชิดหนังใหญ่แต่ละคณะ และร่วมกันระหว่างการแสดงโขน กับหนังใหญ่ ตอนขาดเศียรขาดกร การแสดงในตอนนี้จะมีบทที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ขบขันกับมุกตลกของโขนอีกรูปแบบหนึ่ง
  • การแสดงตำนานนางสงกรานต์ (วัฒนธรรมไทยล้านนา)
  • การแสดงโนรา หรือมโนราห์ หนังตะลุง ที่เต็มไปด้วยอรรถรส ถ่วงท่าลีลาและเสียงดนตรี (วัฒนธรรมภาคใต้)
  • ความรู้เกี่ยวกับ การนวดไทย ที่ได้รับการขึ้นบัญชีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ปี ๒๕๖๓
  • การสรงน้ำพระ ที่จะเป็นสิริมงคลสำหรับปีใหม่ไทย
  • การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน / การแสดงหุ่นละครเล็ก
  • การแสดงโปงลาง (วัฒนธรรมภาคอีสาน)
  • ถนนสายวัฒนธรรมศิลปะช่าง ๑๐ หมู่
  • ชมชิมช้อป ตลาดด่านขนอน

  • สำนักข่าว The Flows ThaiLand ประวิทย์ ลิ้มเจริญ/ จ.ราชบุรี

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

ราชบุรีแถลงข่าว “งานประเพณีประจำปีศาลเจ้าซั้มซั้นเกว็ดหวอง (เจ้าพ่อสามภูเขา)และถนนสายวัฒนธรรมจีนแคะห้วยกระบอก ประจำปี ๒๕๖๗
ราชบุรี จัดยิ่งใหญ่ GALA NIGHT สีสันแพรวพรรณ ผ้าไทยใส่ให้สนุก เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567
เน้นปชช. เข้าถึง พช. ราชบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ตามนโยบายฯ ภารกิจกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดราชบุรี สรรสร้างโครงการ“Change for good”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial