• 16 April 2024 14:44

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

“พัชรวาท” ชื่นชมชาวบ้านจัดการป่าชุมชนร่องบอน พร้อมขอบคุณช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์เป็นมรดกให้ลูกหลาน กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ฝากประชาชนเป็นหูเป็นตาไฟป่า

Bytheowneroftheflows

Mar 20, 2024

เมื่อเวลา 16.30 น.พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ ร่วมกันลงพื้นที่ป่าชุมชนบ้านร่องบอน ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย เพื่อติดตามการดำเนินงานของป่าชุมชน โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่มารอให้การต้อนรับ จากนั้นผู้นำชุมชนได้บรรยายสรุปถึงความสำคัญของป่าชุมชนบ้านร่องบอน

ซึ่งเป็นหนึ่งในป่าชุมชนต้นแบบที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน โดยชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่าให้กลับมาเป็นป่าสีเขียวที่อุดมสมบูรณ์ สามารถป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าลุมลามเข้ามาในพื้นที่ได้ ส่งผลให้ปัญหาหมอกควันลดลงและคุณภาพอากาศในบรรยากาศดีขึ้น นอกจากนี้ป่าชุมชนบ้านร่องบอน ยังเคยได้รับรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับภาค ประจำภาคเหนือ เมื่อปี 2566 จากโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน โดยความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนป่าชุมชนให้เติบโต เพื่อขับเคลื่อนประเทศได้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี พ.ศ. 2593

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชน ในการบริหารจัดการป่าร่วมกับภาครัฐ เช่น เครือข่าย ทสม. เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่าย รสทป. เครือข่ายอาสาสมัคร โดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ ความเข้มแข็งในระดับพื้นที่ ร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาล

ซึ่งครั้งนี้ได้มีโอกาสมาติดตามการดำเนินงานป่าชุมชนบ้านร่องบอนที่จังหวัดเชียงราย และได้ให้กำลังใจพี่น้องชาวอ.พาน เครือข่ายป่าชุมชนเชียงราย ถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้องบำรุงรักษาดูแลป่าชุมชนทั่วประเทศให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกป่าชุมชนบ้านร่องบอนทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ร่วมดูแลรักษา บริหารจัดการป่าชุมชนจนประสบผลสำเร็จ ทำให้ป่าชุมชนแห่งนี้ เป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร แหล่งสมุนไพร สามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และยังคงความอุดมสมบูรณ์ไว้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

เป็นมรดกแก่ลูกหลานต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม ขอฝากเรื่องปัญหาไฟป่ายังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น ขอให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่ รวมถึงเครือข่ายอาสาสมัคร เครือข่าย ทสม. เครือข่ายป่าชุมชน ร่วมกันเป็นหูเป็นตา ช่วยกันดูแลป้องกันไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ และป่าชุมชนของเราด้วย

สำนักข่าว The Flows ThaiLand

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เผยมาตรการดูแล นทท.ช่วงสงกรานต์ พร้อม นร.นศ.ปฏิบัติการตลอด 24 ชม. วันครอบครัว 14 เม.ย.เข้าฟรีอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ
“พัชรวาท” เผยสั่งเตรียมแผนรับมือฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือช่วงสงกรานต์ ห่วงกระทบเศรษฐกิจ กำชับเร่งผลักดัน พรบ.
“พัชรวาท” เห็นชอบ ดัน 4 เมืองเก่าสงขลา เข้าสู่บัญชีรายชื่อฯ (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก “อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท” ให้กรรมการมรดกโลกพิจารณา ศึกษาฯขับเคลื่อน “น่าน” สู่มรดกโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial