• 16 April 2024 15:39

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

เทศบาลเมืองราชบุรี โดย รร.สาธิตพหลโยธินรามินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

Bytheowneroftheflows

Mar 19, 2024

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนสาธิตพหลโยธินรามินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี มอบหมายให้ ดร.เนาวเรศ น้อยพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาท และมอบวุฒิบัตร แก่นักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 มีนายศรีวิชัย ทรงสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตพหลโยธินรามินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) นางเนาวรัตน์ อยู่ภิรมย์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 นางสุริย์ริสสา พึ่งไทย รองปลัดเทศบาลเมืองราชบุรี นายชานุรัตน์ ชัยรัตนเวโรจน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา สำนักการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสาธิตพหลโยธินรามินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) ร่วมพิธีดังกล่าว

โดยมีนางสาวอรุณี เจริญจิตรกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตพหลโยธินรามินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้พร้อมให้การต้อนรับ ด้วยโรงเรียนสาธิตพหลโยธินรามินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) กำหนดจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย


– นักเรียนชั้นอนุบาล 3 จำนวน 82 คน
– นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 78 คน
– นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 215 คน
– นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 115 คน รวมจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษานี้ทั้งหมด 490 คน

สำหรับพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษา โรงเรียนสาธิตพหลโยธินรามินทรภักดี (เทศบาลเมืองราชบุรี) ได้ดำเนินการจัดเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และแสดงความยินดี ในความสำเร็จของนักเรียนทุกระดับชั้น ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง ให้นักเรียนรักและผูกพันกับสถานศึกษาและเป็นการยกย่องเชิดชู สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนและเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาฯ

ทางด้านรองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีได้กล่าวแสดงความยินดีกับทุกความสำเร็จของนักเรียนทุกคนว่า “นี่เป็นเพียงก้าวแรก นักเรียนทุกคนยังต้องก้าวต่อไป เพื่ออนาคตของตัวเองที่ทุกคนฝันและต้องไปให้ถึงจุดหมาย


สำนักข่าว The Flows ThaiLand ทีมข่าว : ประวิทย์ ลิ้มเจริญ/จ.ราชบุรี

Loading

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial