• 28 February 2024 00:53

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

“มหัศจรรย์ท้องทะเลดึกดำบรรพ์เชื่อมโยงเมืองโบราณศรีเทพ สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์”

Bytheowneroftheflows

Feb 1, 2024

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) จัดแถลงข่าว “มหัศจรรย์ท้องทะเลดึกดำบรรพ์เชื่อมโยงเมืองโบราณศรีเทพ สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” โดยมี นางภาวินี ณ สายบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีในฐานะโฆษกกรม ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


นางภาวินี ณ สายบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะรองโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สนับสนุนศักยภาพการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลให้มีสถานที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพิ่มมากขึ้นจึงตั้งเป้าหมายเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีและอุทยานธรณีกับแหล่งมรดกโลกศรีเทพ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและใช้เวลาท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์นานขึ้น”


นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ในฐานะโฆษกกรม กล่าวว่า “กรมทรัพยากรธรณีดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนอุทยานธรณีในประเทศไทยผ่านกลไกคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี โดยมีโครงการรองรับ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุทยานธรณีตามแนวทางสากล (UNESCO Geopark) และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ปัจจุบันมีอุทยานธรณีระดับโลก 2 แห่ง อุทยานธรณีประเทศไทย 3 แห่ง และอุทยานธรณีท้องถิ่น 5 แห่ง

ดำเนินการสนับสนุนอุทยานธรณีเพชรบูรณ์และพัฒนาแหล่งมรดกธรณีในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย


1) เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์พื้นที่บ้านโภชน์ ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้ธรณีวิทยาณ อุทยานวิทยาศาสตร์หนองนารี และพื้นที่อำเภอน้ำหนาว
2) สนับสนุนข้อมูลวิชาการด้านธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ให้ “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว – อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว” ขึ้นเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Park: AHP)
3) ถ่ายทอดความรู้ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในท้องถิ่นให้ผู้ประกอบการและกระตุ้นแนวคิดในการนำเสนอเรื่องราวซากดึกดำบรรพ์ให้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
4) ประสานงานคณะทำงานอุทยานธรณีเพชรบูรณ์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรม
5) พัฒนาและสร้างมูลค่าแหล่งมรดกธรณี ถ้ำ/น้ำตกผาผึ้ง จังหวัดเพชรบูรณ์


เพื่อนำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและพัฒนาแหล่งมรดกธรณีในจังหวัดเพชรบูรณ์ตามนโยบายของรัฐบาล กรมทรัพยากรธรณีร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนด จัดกิจกรรม “มหัศจรรย์ท้องทะเลดึกดำบรรพ์เชื่อมโยงเมืองโบราณศรีเทพ สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดซับเดื่อ ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมีระยะทางการสมัคร 3 ระยะ ประกอบด้วย 1) ประเภท Mini Marathon ระยะทาง 11.5 KM. ค่าสมัคร 350 บาท 2) ประเภท Fun Run Trail ระยะทาง 3 KM. ค่าสมัคร 300 บาท 3) ประเภท VIP Walk ระยะทาง 1.5 KM. ค่าสมัคร 1,000 บาท โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี (ชาย-หญิง) รุ่นอายุ 20-39 ปี (ชาย-หญิง) และรุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป (ชาย-หญิง)
รางวัลการแข่งขัน เฉพาะประเภท Mini Marathon ระยะทาง 11.5 KM.
ลำดับที่ 1 ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 1,500 บาท
ลำดับที่ 2 ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 1,000 บาท
ลำดับที่ 3 ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 500 บาท


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน โดยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยการเชื่อมโยงแหล่งมรดกโลกกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางธรณีวิทยา ทำให้นักท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและใช้เวลาอยู่ในจังหวัดนานขึ้น อีกทั้ง ชุมชนในพื้นที่มีความหวงแหนและอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ทำให้รู้จักพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรที่สำคัญ

สำนักข่าว The Flows ThaiLand

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial