• 27 February 2024 23:36

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

“เป็นคนดี มีวินัย ตั้งใจเรียน” ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กองเรือยุทธการ

Bytheowneroftheflows

Jan 17, 2024

ด้วย วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ในทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนา เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่ง จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อจะได้เติบโตมาเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของประเทศ


กองเรือยุทธการ โดย พลเรือเอก ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ รศ.ดร.วัชรีวรรณ ทองสะอาด ประธานชมรมภริยากองเรือยุทธการ พลเรือโท อาภา ชพานนท์ เสนาธิการกองเรือยุทธการ และคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติกองเรือยุทธการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนในวันนี้ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติของกองเรือยุทธการประจำปี 2567 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ระหว่าง 15.00 น. – 20.00 น. ณ ลานหน้าสโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ซึ่งเป็นบุตรหลานของกำลังพลกองทัพเรือ ที่พักอาศัยในหมู่บ้านกองเรือยุทธการ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในสถาบันครอบครัว โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆ ที่ให้เยาวชนมีส่วนร่วม รวมทั้งการแสดงจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ การแสดงของนักเรียนโรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ จำนวน 3 ชุด

การจัดซุ้มเกมรอบบริเวณงานมากกว่า 20 ซุ้มของหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ การมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนสัตหีบฯ การแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรี (Fancy Drill) ของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พิธีเชิญธงลง การบรรเลงเพลงย่ำค่ำ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เรือ ต.91 การบรรเลงเครื่องสายของวงดุริยางค์ ฐานทัพเรือสัตหีบ การแสดงควงกระบองไฟ จากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

ตลอดจนการเล่นเกมระหว่างผู้บังคับบัญชาและเยาวชนที่ร่วมงาน (เกมกู้ระเบิด) และการมอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน รวมทั้งการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ จากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นต้น


การจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกกองเรือยุทธการเป็นอย่างดี ส่งผลให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความสนใจจากกำลังพลกองทัพเรือและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่นำบุตรหลานจำนวนมากเข้าร่วมงานและเล่นกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันเด็กด้วยความเพลิดเพลินและสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง

สำนักข่าว The Flows ThaiLand

Loading

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial