• 13 July 2024 03:06

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

จังหวัดราชบุรี ผนึกกำลังเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯและ 7 ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด เอามื้อสามัคคี สร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัว จากวัดสู่ชุมชน”

Bytheowneroftheflows

Nov 15, 2023

ณ วัดหินกอง ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ วัดหินกอง ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด เอามื้อสามัคคี สร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัว จากวัดสู่ชุมชน” ณ วัดหินกอง ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ซึ่งมี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี และ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 12 เครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดราชบุรี ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้


นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้นำส่วนราชการและ 7 ภาคีเครือข่าย พร้อมประชาชน ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และน้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งร่วมถวายปัจจัยเพื่อสมทบงานทอดกฐินของวัดหินกอง จากนั้นได้นำผู้เข้าร่วมงานทำกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว โดยต้นไม้ที่นำมาปลูกเป็นไม้โตง่าย เช่น มะกรูด มะนาว พริก ข่า ตระไคร้ ใบโหระพา กระเพรา มะเขือ ฝรั่ง เป็นต้น และพันธุ์ไม้ที่ยืนต้นที่เป็นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เช่น ลูกหว้า ยางนา โมกมัน บนเนื้อที่ 1 งาน ภายในวัดหินกอง


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด เอามื้อสามัคคี สร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัว จากวัดสู่ชุมชน” โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมจาก 7 ภาคีเครือข่าย ระดับจังหวัด อำเภอ และพื้นที่ชุมชน เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว

เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ในปี 2567 ณ บริเวณวัดหินกอง ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ในการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหารในปี 2567

สำนักข่าว The Flows ThaiLand

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

ชาวราชบุรี สูญเสียอดีต.รมช.คมนาคม/อดีต.รมช.พาณิชย์ “นายทวี ไกรคุปต์” อดีตสส.ราชบุรี 7 สมัย ได้สิ้นอาสัญกรรมแล้ว
จ.ราชบุรี/กรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ราชบุรีแถลงข่าว “งานประเพณีประจำปีศาลเจ้าซั้มซั้นเกว็ดหวอง (เจ้าพ่อสามภูเขา)และถนนสายวัฒนธรรมจีนแคะห้วยกระบอก ประจำปี ๒๕๖๗

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial