• 25 June 2024 00:11

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

จังหวัดราชบุรี kick off การเรียนรู้และประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยประจำจังหวัด

Bytheowneroftheflows

Nov 8, 2023

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเรียนรู้และประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยประจำจังหวัด เพื่อนำไปประดับในร้านกาชาด กระทรวงมหาดไทย สำหรับงานวันกาชาด 100 ปี พ.ศ. 2566 โดยมี นางพรศรี ตรงศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยประจำจังหวัดราชบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอทั้ง 10 อำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พช. ประธาน กพสจ.และกลุ่มองค์กรสตรีจังหวัดราชบุรี ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ โดยจังหวัดราชบุรีได้รับมอบหมายการประดิษฐ์ผีเสื้อ จำนวน 1,000 ตัว ขนาดไม่เกิน 3 นิ้ว พร้อมติดลวดสำหรับแขวน

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และ นางพรศรี ตรงศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยประจำจังหวัดราชบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี

และมีกำหนดส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เพื่อนำไปประดับในร้านกาชาด กระทรวงมหาดไทย ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับองค์กรสตรี หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าจก และผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปประดับในร้านกาชาด กระทรวงมหาดไทย สำหรับงานวันกาชาด 100 ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 250 ตัว และ ผู้นำองค์กรสตรีใน 10 อำเภอ อีกจำนวน 750 ตัวสภากาชาดไทยได้กำหนดจัดงานกาชาดภายใต้ชื่อ “งานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566”

ภายใต้แนวคิด “รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้” กำหนดจัดระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2566 ณ สวนลุมพินี และบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ www.redcrossfair.com และจังหวัดราชบุรีได้สนับสนุนผีเสื้อประดิษฐ์เพื่อประดับในร้านกาชาด กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีผ้าพื้นถิ่นที่มีอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวน ผ้าไทยทรงดำ ผ้ากระเหรี่ยง ผ้ามอญ ผ้าขาวม้า ผ้าบาติก และผ้ามัดย้อม ล้วนมีเสน่ห์ในตัว

และได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการผ้าได้นำเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บมอบให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้และประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยประจำจังหวัด พร้อมทั้งถ่ายทอดการประดิษฐ์ผีเสื้อให้แก่ผู้สนใจต่อไป

สำนักข่าว The Flows ThaiLand

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

ชาวราชบุรี สูญเสียอดีต.รมช.คมนาคม/อดีต.รมช.พาณิชย์ “นายทวี ไกรคุปต์” อดีตสส.ราชบุรี 7 สมัย ได้สิ้นอาสัญกรรมแล้ว
จ.ราชบุรี/กรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ราชบุรีแถลงข่าว “งานประเพณีประจำปีศาลเจ้าซั้มซั้นเกว็ดหวอง (เจ้าพ่อสามภูเขา)และถนนสายวัฒนธรรมจีนแคะห้วยกระบอก ประจำปี ๒๕๖๗

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial