• 8 December 2023 08:58

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

พช.ราชบุรี ร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์สายใยรัก พช. ประจำปี 2566” ภายใต้แนวคิด “รวมพลังเป็นหนึ่ง ก้าวย่างอย่างมั่นคง”

Bytheowneroftheflows

Sep 27, 2023

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. ณ สถาบันวิชาการเอ็นที ซอยงามวงศ์วาน 17 ตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานโครงการ “สานสัมพันธ์สายใยรัก พช. ประจำปี 2566”

โดยมีนายไพโรจน์ โสภาพร เลขานุการกรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายชูชีพ พงษ์ไชย นายวิฑูรย์ นวลนุกูล นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ พัฒนาการจังหวัด และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 372 คน

ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์สายใยรัก พช. ประจำปี 2566” ในครั้งนี้ด้วย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สานสัมพันธ์สายใยรัก พช. ประจำปี 2566”

ในวันนี้ เห็นได้ว่ากรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการ ในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร

ตลอดจนสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ให้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร เพราะทุกคน ณ ที่นี้คือ “ครอบครัว พช.” อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญที่สุดและเป็นกลไกสำคัญยิ่งของการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับประชาชน ได้อยู่ดี กินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้กล่าวขอบคุณพี่น้องข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทุกคน ที่มีความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ และทุ่มเทในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ในโอกาสก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 62 ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการขับเคลื่อนงานให้ประสบความสำเร็จ “รวมพลังเป็นหนึ่ง ก้าวย่างอย่างมั่นคง” ดังคำที่ว่า “เดินคนเดียวเดินได้ไว แต่ถ้าจะเดินให้ไกลต้องเดินไปด้วยกัน”โครงการ “สานสัมพันธ์สายใยรัก พช. ประจำปี 2566” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร
  2. เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
  3. เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจแก่บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน โดยกิจกรรมในวันนี้ มีการแข่งกีฬาสานสัมพันธ์ จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1. ฟุตบอลชาย ทีมผู้บริหาร (ภูมิภาค – ส่วนกลาง) จำนวน 1 คู่ ฟุตบอลชาย (ภูมิภาค – ส่วนกลาง) จำนวน 1 คู่
  4. แชร์บอล (หญิง) (ภูมิภาค – ส่วนกลาง) จำนวน 1 คู่
  5. เปตอง ทีมผสม (ภูมิภาค – ส่วนกลาง) จำนวน 1 คู่ ในช่วงท้าย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้มอบรางวัลกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน อีกด้วย ทั้งนี้ ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่พัฒนาการจังหวัดและข้าราชการกรมฯ ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 ด้วย

สำนักข่าว The Flows ThaiLand

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

จ.ราชบุรี/กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดงาน OTOP Midyear 2023 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
พช.ราชบุรี ผนึกกำลังองค์กรสตรีสัญจรลงพื้นที่ ร่วมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน”
จ.ราชบุรี/เชิญสำผัสผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของดีแต่ลำอำเภอทั่วราชบุรี และสินค้า ผัก&ผลไม้ ตลาดอาหารปลอดภัย ที่แต่ละร้านมาจากสวนเกษตรกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial