• 24 June 2024 22:42

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

พช.ราชบุรี ร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์สายใยรัก พช. ประจำปี 2566” ภายใต้แนวคิด “รวมพลังเป็นหนึ่ง ก้าวย่างอย่างมั่นคง”

Bytheowneroftheflows

Sep 27, 2023

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. ณ สถาบันวิชาการเอ็นที ซอยงามวงศ์วาน 17 ตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานโครงการ “สานสัมพันธ์สายใยรัก พช. ประจำปี 2566”

โดยมีนายไพโรจน์ โสภาพร เลขานุการกรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายชูชีพ พงษ์ไชย นายวิฑูรย์ นวลนุกูล นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ พัฒนาการจังหวัด และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 372 คน

ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์สายใยรัก พช. ประจำปี 2566” ในครั้งนี้ด้วย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สานสัมพันธ์สายใยรัก พช. ประจำปี 2566”

ในวันนี้ เห็นได้ว่ากรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการ ในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร

ตลอดจนสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ให้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร เพราะทุกคน ณ ที่นี้คือ “ครอบครัว พช.” อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญที่สุดและเป็นกลไกสำคัญยิ่งของการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับประชาชน ได้อยู่ดี กินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้กล่าวขอบคุณพี่น้องข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทุกคน ที่มีความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ และทุ่มเทในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ในโอกาสก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 62 ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการขับเคลื่อนงานให้ประสบความสำเร็จ “รวมพลังเป็นหนึ่ง ก้าวย่างอย่างมั่นคง” ดังคำที่ว่า “เดินคนเดียวเดินได้ไว แต่ถ้าจะเดินให้ไกลต้องเดินไปด้วยกัน”โครงการ “สานสัมพันธ์สายใยรัก พช. ประจำปี 2566” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร
  2. เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
  3. เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจแก่บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน โดยกิจกรรมในวันนี้ มีการแข่งกีฬาสานสัมพันธ์ จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1. ฟุตบอลชาย ทีมผู้บริหาร (ภูมิภาค – ส่วนกลาง) จำนวน 1 คู่ ฟุตบอลชาย (ภูมิภาค – ส่วนกลาง) จำนวน 1 คู่
  4. แชร์บอล (หญิง) (ภูมิภาค – ส่วนกลาง) จำนวน 1 คู่
  5. เปตอง ทีมผสม (ภูมิภาค – ส่วนกลาง) จำนวน 1 คู่ ในช่วงท้าย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้มอบรางวัลกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน อีกด้วย ทั้งนี้ ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่พัฒนาการจังหวัดและข้าราชการกรมฯ ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 ด้วย

สำนักข่าว The Flows ThaiLand

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

เน้นปชช. เข้าถึง พช. ราชบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ตามนโยบายฯ ภารกิจกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดราชบุรี สรรสร้างโครงการ“Change for good”
พช. ราชบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดราชบุรี สรรสร้างโครงการ“Change for good”
น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ขับเคลื่อนโครงการฯ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”อาหารปลอดภัยจากบ้านสู่โรงแรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial