• 28 May 2024 17:20

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

จ.ราชบุรี/สพอ.สวนผึ้ง จังหวะราชบุรีดำเนินกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน ตามเป้าหมายในระบบ TPMAP/Thai QM ประจำปี 2566

Bytheowneroftheflows

Sep 20, 2023

วันที่ 20 กันยายน เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีนายชนันต์ อินทรักษ์ นายอำเภอสวนผึ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี

นายชนันต์ อินทรักษ์ นายอำเภอสวนผึ้ง

มอบถุงยังชีพ ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP และ Thai QM ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน พร้อมแนะนำแนวทางการดำรงชีวิตและการพัฒนาตนเองให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


โดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวนผึ้ง ได้รับมอบถุงยังชีพ จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จำนวนทั้งสิ้น 254 ชุด และได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนยากจนตามเป้าหมายในระบบ TPMAP , Thai QM และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยส่งมอบให้กับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้แทนในการรับมอบถุงยังชีพ เพื่อได้ดำเนินการมอบให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายตามลำดับต่อไป

สำนักข่าว The Flows ThaiLand

Loading

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial