• 5 December 2023 23:15

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

ทีเส็บ หนุน ม.แม่ฟ้าหลวงเชียงราย จัดประชุมวิชาการเครือข่ายชาและกาแฟไทย 28 เมษายน 2566

Bytheowneroftheflows

May 4, 2023

ทีเส็บร่วมหารือสถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ร่วมเป็น
Knowledge Partner ส่งเสริมอุตสาหกรรมชาและกาแฟภาคเหนือ
พร้อมพบปะภาคเอกชนเชียงรายนำโครงการหลักยกระดับศักยภาพไมซ์เชียงราย

นายภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคเหนือ
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เข้าพบหารือกับ ผศ.ดร.ปิยาภรณ์
เชื่อมชัยตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมชาและกาแฟจังหวัดเชียงรายผ่านกลไกการประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้า
ซึ่งทีเส็บได้ให้การสนับสนุนสถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ในการจัดงานประชุมวิชาการเครือข่ายชาและกาแฟประเทศไทย ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 6 – 9 กรกฎาคม
2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คาดว่าจะมีเกษตรกร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ
รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมชาและกาแฟเข้าร่วมประชุม ณ
สถานที่จัดงานและผ่านระบบออนไลน์กว่า 300 คน สถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นับเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านชาและกาแฟของภาคเหนือ
ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

นายภูริพันธ์ บุนนาค
รองผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคเหนือสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ


โดยมีความร่วมมือในระดับนานาชาติกับประเทศที่มีองค์ความรู้ด้านชาในลำดับต้นๆ ของโลกอย่าง จีน และญี่ปุ่น
มีการทำงานร่วมกับเครือข่ายชาและกาแฟในประเทศทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ อย่างครบวงจร
ตลอดจนได้ร่วมพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชาและกาแฟอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาเกือบยี่สิบปี
ทีเส็บจึงเห็นว่าสถาบันชาและกาแฟฯ เป็น Knowledge Partner
ที่แข็งแกร่งในการร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชาและกาแฟของภาคเหนือผ่านกลไกของไมซ์ได้เป็นอย่างดี


นายภูริพันธ์ กล่าวว่า “ทีเส็บและสถาบันชาและกาแฟฯ ได้หารือถึงความร่วมมือในอนาคตในการส่งเสริมอุตสาหกรรมชาและกาแฟของภาคเหนือ โดยเชื่อมโยงแหล่งผลิต ตลาด และเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างเชียงราย-เชียงใหม่ และพื้นที่อื่นๆ ในภูมิภาค รวมทั้งความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการกาแฟสิงห์เหนือเสือใต้เพื่อการเชื่อมโยงตลาดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการกาแฟภาคเหนือและภาคใต้อีกด้วย
เชื่อว่าการทำงานร่วมกันผ่านกลไกของไมซ์จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมชาและกาแฟของภาคเหนือให้ก้าวหน้ายิ่
งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์เช่นเดียวกัน”

นอกเหนือจากการหารือร่วมกับสถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้ว ทีเส็บยังได้ร่วมพบปะกับผู้แทนภาคเอกชนของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ หอการค้าจังหวัดเชียงราย สภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงราย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมศักยภาพของจังหวัดเชียงรายผ่านกลไกของไมซ์ ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 นี้ ทีเส็บจะดำเนินโครงการสำคัญๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้แก่ โครงการสนับสนุนการตลาดเมืองที่มีศักยภาพด้วยการกำหนดจุดขายเมืองจากการพัฒนา City DNA หรือ อัตลักษณ์ของเมือง และกิจกรรมยกระดับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์ไมซ์พรีเมียมภายใต้โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ: ไมซ์สร้างสรรค์รวมพลังชุมชนภาคเหนือ ซึ่งทั้งสองกิจกรรมต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือตลอดจนความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจากการหารือร่วมกันในเบื้องต้นได้รับการตอบรับจากผู้แทนภาคเอกชนด้วยดี และจะมีการประสานงานเพื่อดำเนินโครงการในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนับเป็นการทำงานกับภาคีจังหวัดเชียงรายในฐานะพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านไมซ์อย่างต่อเนื่อง

#####

#สำนักข่าว The Flows Thailand

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial