• 24 April 2024 17:07

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

“ทวงสิทธิคนพิการ”รวมทั้งแก้ปัญหาหนี้สิน” ผดุงไว้ด้วยสิทธิเสรีภาพ.. เสนอ พรบ.รัฐสวัสดิการของสื่อมวลชน..ผู้สมัคร สส. หมายเลข15 นายรัชฏะ สมรทินกร สส.เขตเลือกตั้ง วังทองหลาง (เฉพาะแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์) บางกะปิ กรุงเทพมหานคร พรรคเปลี่ยนอนาคต

Bytheowneroftheflows

Apr 22, 2023

… นายรัชฏะ สมรทินกร ผู้สมัคร สส.หมายเลข 15 เขตเลือกตั้งเขตวังทองหลาง(เฉพาะแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์) บางกะปิ กรุงเทพ พรรคเปลี่ยนอนาคต ซึงเป็นผู้ที่เคยสมัคร สส.มาแล้วถึง 2 ครั้งกับความตั้งใจอยากจะทำงานรับใช้บ้านเมือง และพี่น้องประชาชน เพื่อนำโอกาสที่ได้รับจากพี่น้องปชช.ในพื้นทีมาส่งเสริมพลักดัน ตามแนวทางและเรื่องที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความเดือดร้อนของปชช.ในพื้นที่ โดยผ่านกระบวนเลือกตั้งเป็นตัวแทน สส.ไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร นอกจากปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการ และการเข้าถึงโอกาสของผู้ที่พิการแล้วนั้น รวมไปถึงความพยายามที่จะเสนอ พรบ.รัฐสวัสดิการสื่อสารมวลชน และพี่น้องประชาชนที่ทำงานในภาคกลางคืน เช่น นักร้อง นักดนตรี เด็กเสริฟ เด็กที่มีอาชีพให้บริการต่างๆ หรือแม้กระทั่งคนที่มีอาชีพขับวินมอเตอร์ไซด์ และขับรถแท็กซี่ เป็นต้น นายรัชฏะ สมรทินกร ผู้สมัคร สส. จะทำงานอย่างทุ่มเทเสียสละเพื่อผลประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างที่สุด จึงขออาสาเข้ามาสมัครเป็นผู้แทน ซึ่งครั้งนี้เป็นการสมัคร สส.เป็นครั้งที่ 3 ฝากพิจารณาและเลือก นายรัชฏะ สมรทินกร หมายเลข 15 ด้วยนะครับ

นายรัชฏะ สมรทินกร ผู้สมัคร สส.หมายเลข 15 เขตเลือกตั้งเขตวังทองหลาง(เฉพาะแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์) บางกะปิ กรุงเทพ พรรคเปลี่ยนอนาคต

เนื่องจากการช่วยเหลือคนพิการมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก มีหลายขั้นตอนและหลายหน่วยงาน กล่าวคือ คนพิการที่ไม่เห็นความพิการทางร่างกาย ต้องไปพบแพทย์ให้ตรวจประเมินความพิการ จากนั้นต้องไปอำเภอเพื่อทำบัตรคนพิการ เมื่อได้บัตรแล้วจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงิน 800 บาทตามที่กฎหมายเขียนไว้ การลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนคนพิการตามต่างจังหวัดหลายจังหวัด พบว่าหลายครอบครัวฐานะยากจน มีภาระหนี้สิน การจะเดินทางไปพบแพทย์ ไปอำเภอทำได้ลำบาก เมื่อพบเห็นมากก็เกิดความคิดว่าจะทำอย่างไรให้ช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวได้มากขึ้น จนหัวหน้าพรรคชักชวนให้มาร่วมพรรคเพื่อขับเคลื่อนงานในระดับนโยบายของประเทศ จึงตัดสินใจมาร่วมทำงานกับพรรคโดยมีเป้าหมาย “ทวงสิทธิคนพิการ”รวมทั้งแก้ปัญหาหนี้สินอีกประการหนึ่ง

นายปรีดา เลขาธิการมูลนิธิปัญพัฒน์ เปิดเผยว่า ที่สนับสนุนพรรคเปลี่ยนอนาคตเนื่องจากก่อนที่จะเป็นพรรคเปลี่ยนอนาคต สมาชิกพรรคเป็นจิตอาสาชมรมเปลี่ยนอนาคตคนพิการ คอยช่วยเหลือคนพิการที่เข้าไม่ถึงสิทธิจำนวนมากตามสถิติประเทศไทยมีคนพิการ 4.5ล้านคน แต่มีคนพิการขึ้นทะเบียนเพียง 2.1 ล้านคน ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ 800-1,000 บาท และแม้จะได้สิทธิขึ้นพื้นฐาน แต่ยังไม่รับทราบว่าคนพิการและครอบครัวมีสิทธิอีกหลายประการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเช่นกู้เงินประกอบอาชีพได้สูงสุด 1 แสนบาทโดยไม่เสียดอกเบี้ย,เงินปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมรายละ 40,000 บาท เมื่อไม่รู้ว่ามีสิทธิจึงกลายเป็นช่องโหว่ให้บุคคล กลุ่มบุคคล นำสิทธิคนพิการไปหาผลประโยชน์

ด้าน.. ผศ.ดร.อัครนันท์ หัวหน้าพรรคฯเปิดเผยว่าผู้ที่มาร่วมอุดมการณ์กับพรรคไม่ใช่นายทุน แต่เป็นการรวมตัวของคนที่เคยทำงานจิตอาสา โดยเฉพาะการได้ร่วมงานกับคุณปรีดา ลิ้มนันทกุล เลขาธิการมูลนิธิปัญพัฒน์เพื่อคนพิการ ซึ่งพรรคมีเป้าหมายชัดเจนในการ “ทวงสิทธิคนพิการ”พร้อมอำนวยความสะดวกให้คนพิการและครอบครัวเข้าถึงสิทธิได้เร็วขึ้น พรรคเสนอนโยบายการขึ้นทะเบียนคนพิการแบบ One Stop Service จุดเดียวเบ็ดเสร็จ เป็นนโยบายอันดับแรกที่จะผลักดัน

นอกจากส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วพรรคเปลี่ยนอนาคตได้ส่งผู้สมัครระบบส.ส.เขตทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 6 เขตได้แก่

นายธนกร คงชื่นประยูร กรุงเทพมหานคร เขต 7 บางซื่อ-ดุสิต หมายเลข 13
นายรัชฏะ สมรทินกร กรุงเทพมหานคร เขต 14 เขตวังทองหลาง(เฉพาะแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์) บางกะปิ หมายเลข 15
ดร.วิชัย อัยรา จังหวัดขอนแก่น เขต 5 หมายเลข 15
นายสุรศักดิ์ แย้มประเสริฐ จังหวัดนครสวรรค์ เขต 5 หมายเลข….
นางสาวเสาวนิต สุขสนาน จังหวัดสุราฎร์ธานี เขต 4 หมายเลข…
6.นางพิมลวรรณ โสภา จังหวัดสุราฎร์ธานี เขต 5 หมายเลข…..
ส่วนส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 22 คน โดยมีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 3 คนร่วมในจำนวนนี้ด้วย

#สำนักข่าว The Flows Thailand

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

The FLOWs Thailand : ศ.ดร.ฐาปณา บุญหล้า/ความเจริญรุดหน้าของโครงการขุดคลองไทยเพื่อเปิดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ EP.2/2
The FLOWs Thailand : ศ.ดร.ฐาปณา บุญหล้า/ความเจริญรุดหน้าของโครงการขุดคลองไทยเพื่อเปิดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ EP.1/2
The FLOWs Thailand : ศ.ดร.ฐาปณา บุญหล้า/ความเจริญรุดหน้าของโครงการขุดคลองไทยเพื่อเปิดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ FULL
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial