• 13 April 2024 10:12

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

“ปลัด จตุพร” ต้อนรับ รองศอ.บต. หารือความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นิคมสหกรณ์ปิเหล็ง จังหวัดนราธิวาส

Bytheowneroftheflows

Feb 10, 2023

“ปลัด จตุพร” ต้อนรับ รองศอ.บต. หารือความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นิคมสหกรณ์ปิเหล็ง จังหวัดนราธิวาส

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้การต้อนรับ นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และคณะ ในการเข้าพบเพื่อหารือความคืบหน้าการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นิคมสหกรณ์ปิเหล็ง อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวขอบคุณที่กระทรวงฯ ได้เร่งดำเนินการอนุญาตให้ใช้พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าพรุ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ยืนยันและยึดถือแนวเขตตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในท้องที่อำเภอระแงะ และอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2533

นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้

ซึ่งหลังจากที่นิคมสหกรณ์ปิเหล็ง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ และจัดทำแผนที่ร่วมกันแล้ว หากเห็นพ้องต้องกัน จะต้องเสนอให้มีการปรับปรุงแนวเขตของแต่ละพื้นที่ตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมาย ของแต่ละประเภทพื้นที่ต่อไป

#ประเสริฐ ตะระสาน

สำนักข่าว The Flows Thailand

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial