• 15 June 2024 08:24

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

TCEB ภาคเหนือ จัดโปรแกรมพิเศษ Fam Trip ขึ้นเหนือทีเดียวครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม จ.พิษณุโลก MICE City วันที่ 22-24 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลก หรือเมืองสองแคว ได้ขึ้นแท่นเป็นเมือง MICE City แห่งใหม่ของไทย 1 ใน 10 ของประเทศ เพื่อเน้นย้ำความพร้อมการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม การท่องเที่ยว งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ หลังผ่านการประเมินจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” โดย MICE City หมายถึง เมืองที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการเป็นจุดหมายปลายทาง เพื่อรองรับการจัดกิจกรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ซึ่งพิษณุโลกได้กลายเป็นเมืองน้องใหม่ลำดับที่ 9 ประเทศ ตามหลักเกณฑ์ความพร้อม 8 ด้าน ประกอบด้วย ความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากการจัดงานของเมือง กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่จัดงาน ภาพลักษณ์  และความมีชื่อเสียงของเมือง สภาพแวดล้อมของเมือง และความเสี่ยงในการยกเลิกงานและการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นผลงานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษาที่ทำให้พิษณุโลกได้เป็นเมือง MICE City นับจากนี้ไปเมืองพิษณุโลกจะเป็นเมืองที่ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจ องค์กร สมาคมต่างๆ ที่จะนำงานธุรกิจด้านการจัดประชุม การท่องเที่ยว หรืองานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ มาจัดในพื้นที่มากขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนให้คึกคัก

อนึ่ง เมืองพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่าง มีศักยภาพทั้งด้านภูมิศาสตร์ที่ตั้ง พร้อมเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้า การลงทุน มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์มากมาย และยังเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการรองรับการจัดกิจกรรมก่อน ระหว่าง และหลังการจัดประชุม รวมทั้งเป็นอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) แห่งใหม่ล่าสุดของประเทศไทย นอกจากนี้ เมืองพิษณุโลกยังเป็น Location ที่เชื่อมต่อกรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, ขอนแก่น ซึ่งใช้เวลาเดินทาง 3-4 ชั่วโมง ได้สะดวกสบาย เนื่องจากมีสนามบินและรถไฟที่พร้อมให้บริการ

ประมวลภาพกิจกรรมTCEB ภาคเหนือ จัดโปรแกรมพิเศษ Fam Trip ขึ้นเหนือทีเดียวครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม จ.พิษณุโลก MICE City วันที่ 22-24 ธันวาคม 2564

การจัดโปรแกรมพิเศษ Fam Trip “ขึ้นเหนือเที่ยว “พิษณุโลก เมืองสองแคว” ในครั้งนี้ “ทีเส็บ” พร้อมด้วย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ

คุณวิศิษฏ์มน ศรีนิลทา ผู้จัดการอาวุโส สำนักส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ
คุณดนตรีทวิ ไทรวิจิตร ผู้ปฎิบัติการอาวุโส สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคเหนือ
คุณณฐกร โซ่จินดามณี ประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมฯ จ.พิษณุโลก
นายภูริวัจน์ ลื้มถาวรรัตน์ ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นายภูริวัจน์ ลื้มถาวรรัตน์ ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคณะผู้ประกอบการการตลาด Inbound และ Domestic ร่วมโปรแกรมพิเศษสำรวจเส้นทางไมซ์ม่วนใจ๋ Route12 เยี่ยมชม  โรงแรมชินะปุระ ฮิสตอริค บูติก โฮเทล หรือ ShinnabhuraHistoric Boutique Hotel ซึ่งเป็นโรงแรมเชิงการท่องเที่ยวแนวประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ (1.97 เอเคอร์) ของเมืองพิษณุโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย สมัยล้านนา และสมัยอยุธยา และยังเป็นแหล่งพักผ่อนแห่งใหม่สไตล์ฮิสโตริคบูติก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพิษณุโลก รวมทั้งมีห้องประชุมใหญ่ที่เหมาะกับการประชุมองค์กร 2-3 ชั่วโมง
 โรงแรมชินะปุระ ฮิสตอริค บูติก โฮเทล หรือ ShinnabhuraHistoric Boutique Hotel
นายชวการ ประสานนาม ผู้จัดการโรงแรม ชินะปุระ พิษณุโลก
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เหลียงซาน เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชมวิว 180 องศา ณ คาเฟ่ บนยอดเขา
ณ โรงแรม The Emperial Phukaew Hill Resort
นายอาคม บุญเพ็ง ผู้จัดการโรงแรม The Imperial Hotel & Resort
รับประทานอาคารค่ำและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดงานไมซ์ ระหว่างตลาดในประเทศและต่างประเทศกับสมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (ไทย) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ที่โรงแรม The Emperial Phukaew Hill Resort
มีการรับประทานอาคารค่ำและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดงานไมซ์ ที่โรงแรม The Emperial Phukaew Hill Resort
เยี่ยมชม The Bluesky @เขาค้อ
เยี่ยมชม The Bluesky @เขาค้อ สัมผัสกับบรรยากาศโรแมนติกสไตล์ English Country เหมาะกับการพักผ่อนและถ่ายภาพ
คุณบุญศิริ แสงรัศมี บริษัท Sabai-Sabai Tour
คุณผานิต ห่านศรีสุข บริษัท H5 Tour
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ซึ่งเป็นสถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน และองค์พระพุทธรูปสีขาว ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์
Pino Latte Resort & Café เพื่อสำรวจรีสอร์ทท ร้านอาหาร คาเฟ่ต์และชมวิว 180 องศา
Pino Latte Resort & Café
รับประทานอาหารกลางวัน ร้านโรงเตี้ยม
พักผ่อนที่โรงแรมภัทธารารีสอร์ทแอนด์สปา รีสอร์ท “ป่ากลางเมืองพิษณุโลก”
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านแพภูฟ้าไทย ที่เป็นร้านอาหารเรือนแพในแม่น้ำน่าน เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตบนเรือนแพของชาวสองแคว
ณ ร้านแพภูฟ้าไทย
ลานท่าข้าว Landmark แห่งใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่ช้อป และที่รวมตัวของวัยรุ่น
ลานท่าข้าว Landmark
นายธิติภัทร เกิดชัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ลานท่าข้าว Landmark แห่งใหม่ ให้การต้อนรับ
ลานท่าข้าว Landmark
แลกเปลี่ยนมุมมอง ผู้ประกอบการ Domestic
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-2-1024x682.png
นายธิติภัทร เกิดชัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ลานท่าข้าว Landmark แห่งใหม่, นาย นพดล จารุพันธ์จรัสศรี ประธานโรงแรม ชินะปุระ บูติกโฮเทล และนายภูริวัจน์ ลื้มถาวรรัตน์ ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คุณสุมาลี ว่องเจริญกุล ผู้ประกอบการตลาด Inbound บ.Greenland Holiday
บ้านเจ้าจัน จันทร์เจ้า
น.ส.กัณฐมณี พลูธนทวีกิจ ประธานบ้านเจ้าจัน จันทร์เจ้า ชุมชน OTOP นวัตวิถีบ้านวัดจัน
นายสุทิน บุญทวี กรรมการบ้านเจ้าจัน จันทร์เจ้า
กิจกรรม Workshop ทำผ้ามัดย้อม สานตุงใยแมงมุม เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
คุณเบิด จำเริญนุสิต บริษัท REALM
คุณสิวาพร วังสตัง บริษัท Destination Asia Thailan
คุณปัณพร วงษ์จันทร์เพ็ญ Paula & Co DMC (Thailand) co.,Ltd
คุณธงชัย แซ่พ่าน
บริษัท ไทยไกด์ แทรเวล จำกัด
รับประทานอาหาร ณ บ้านเจ้าจัน จันทร์เจ้า ซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นที่หารับประทานได้ยาก 
เที่ยววัดใหญ่ ทำใจให้บริสุทธิ์ (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร)  จังหวัดพิษณุโลก - ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวไทย และต่างประเทศ แนะนำร้านอาหารเด็ด
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่)
ไฟล์:Phra Phuttha Chinnarat (I).jpg - วิกิพีเดีย
สักการะองค์พระพุทธชินราช
นั่งรถรางเที่ยวรอบเมืองพิษณุโลก พร้อมรับฟังการบรรยายเรื่องวิถีชีวิตและชมสภาพอาคารบ้านเรือน ผังเมือง ไปจนถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญต่างๆ และได้ชื่นชมกับความงดงามของเมืองเก่าสมัยอยุธยาแห่งนี้อย่างเพลิดเพลิน

#การเมือง #TheFLOWsข่าวสาร #Theflowsthailand.com

#TCEB #สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน #MICECity #ไมซ์

#สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคเหนือ

Loading

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial