• 13 April 2024 11:36

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

UN ศึกษาระบบ นาวิกนคร 4.0 โมเดล แก้ปัญหาวิกฤตขยะ ด้วยวิธีธรรมชาติ

Bytheowneroftheflows

Dec 25, 2021

UN ศึกษาระบบ นาวิกนคร 4.0 โมเดล แก้ปัญหาวิกฤตขยะ ด้วยวิธีธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2564  ดร.ลักษณารีย์ มณีโชติ ที่ปรึกษาการจัดการขยะ UN-HABITAT พร้อมด้วยนายสัญชัย ชนะสงคราม ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชลบุรี และคณะ ได้มาศึกษาดูงานระบบกำจัดขยะที่ศูนย์กำจัดขยะ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หรือ “นาวิกนคร 4.0 โมเดล” เพื่อดูระบบบริหารจัดการ เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูล วิธีการกำจัดขยะแบบมีประสิทธิภาพด้วยวิธีธรรมชาติ โดยมี นาวาเอกจักรพงษ์ อาษานอก ผู้บังคับการกรมสนับสนุนกองพลนาวิกโยธิน ในฐานะประธานกรรมการกิจการบริการเก็บและกำจัดขยะ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  และนายฐานันดร ชินะเมธา ประธานกรรมการ บ.สมาร์ทแกรนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับและอธิบายวิธีการกำจัดขยะแบบมีประสิทธิภาพด้วยวิธีธรรมชาติ

ดร.ลักษณารีย์ มณีโชติ ที่ปรึกษาการจัดการขยะ UN-HABITAT กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ โดยโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ  UN-HABITAT  ได้ลงมาสำรวจและรวบรวมข้อมูลกระบวนการบำบัดขยะด้วยวิธีธรรมชาติ  เนื่องจากจังหวัดชลบุรี ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประยุกต์ใช้แนวทางเมืองอัจฉริยะพิชิตขยะ (Waste Wise Cities Tool : WaCT) ของ UN-HABITAT ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการ “SEA circular”ดำเนินโครงการโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เพื่อนำไปใช้พัฒนากลยุทธ์ และแผนการปรับปรุงการจัดการขยะมูลฝอย และบรรลุสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยในเมืองที่ดีขึ้นสำหรับผู้อยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรี จึงได้เดินทางมา ศึกษาดูงานระบบกำจัดขยะที่ศูนย์กำจัดขยะ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  กองทัพเรือ หรือ “นาวิกนคร 4.0 โมเดล” เพื่อดูระบบบริหารจัดการ เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูล วิธีการกำจัดขยะแบบมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีธรรมชาติ

นาวาเอกจักรพงษ์ อาษานอก  กล่าวว่า ปัญหาขยะถือเป็นวาระแห่งชาติตามนโยบายของภาครัฐ ทางกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จึงมุ่งหวังให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังด้วยพื้นที่ของสัตหีบ นอกจากจะใช้เป็นที่ตั้งของฐานทัพด้านความมั่นคงแล้ว ยังมีที่พักข้าราชการ ประชาชน และสถานประกอบการเป็นจำนวนมากที่ทำให้ก่อให้เกิดปริมาณขยะกว่าวันละ 20-30 ตัน ด้วยเหตุนี้ จึงมีแผนในการจัดทำ “นาวิกนคร 4.0 โมเดล” ขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบนำร่องในการแก้ไขปัญหาขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแผนงานดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่การสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะ โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับซื้อ ก่อนจะนำส่วนที่เหลือประมาณ 95% มาดำเนินการกำจัด โดยได้มอบหมายให้ทางเอกชน โดย บ.สมาร์ทแกรนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งจากผลการปฏิบัติพบว่า ปัญหาขยะที่สะสมได้ถูกกำจัดไปโดยที่ไม่มีมลพิษทางกลิ่น ทางอากาศ และยังสามารถนำขยะไป Recycle หรือทำเชื้อเพลิง อีกทางหนึ่งด้วย พร้อมกับจัดทำองค์ความรู้ (KM) วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียง และพัฒนาต่อยอดขยายผลการดำเนินงานตามโครงการไปยังภาคส่วนต่างๆ ของสังคมอีกด้วย

ขณะที่ นายฐานันดร ชินะเมธา กล่าวว่า ระบบกำจัดขยะด้วยวิธีธรรมชาตินี้ เรียกว่า กระบวนการบำบัดขยะด้วยระบบ NBT (Natural Biological Treat ment) หรือระบบการเติมอากาศ เพื่อให้เกิดการย่อยสลายตามธรรมชาติ โดยไม่จำเป็นต้องก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่หรือใช้งบประมาณสูงในการดำเนินการ  สาระสำคัญของการจัดการปัญหาขยะด้วยระบบนี้ คือ การใช้ธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญ คือ การเติมอากาศตามความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม จากนั้นจะมีการพลิกกองขยะเพื่อระบายก๊าซมีเทนและการเติมอากาศ เพื่อปล่อยให้อินทรีย์สารย่อยสลายกันเองกระทั่งมีความสมบูรณ์พร้อม จึงจะนำมาคัดร่อนเพื่อแยกวัสดุที่จะนำไป Recycle ทำปุ๋ยอินทรีย์ และแปรรูปขยะที่ตกค้างให้เป็นขยะเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel) RDF และใช้เป็นพลังงานทดแทน 

#การเมือง #TheFLOWsข่าวสาร #Theflowsthailand.com

#นาวิกนคร4.0โมเดล #แก้ปัญหาวิกฤตขยะ #UNHABITAT #กองทัพเรือ #สิ่งแวดล้อม #ชลบุรี

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมในงาน Eastern Bangkok Region สสทท ณ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
พยากรณ์อากาศประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ภาคอีสานเตรียมหนาวอีกครั้งในวันที่ 27 – 29 ธ.ค. โดยอุณหภูมิจะลดลง 1–3 องศาเซลเซียส
TCEB ภาคเหนือ จัดโปรแกรมพิเศษ Fam Trip ขึ้นเหนือทีเดียวครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม จ.พิษณุโลก MICE City วันที่ 22-24 ธันวาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial