• 13 April 2024 10:33

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

องค์การสวนสัตว์ฯ จับมือมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ ส่งเสริมพัฒนาความรู้และนวัตกรรมสู่เยาวชน

Bytheowneroftheflows

Dec 18, 2021

องค์การสวนสัตว์ฯ จับมือมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ร่วมถ่ายทอดนวัตกรรม โดยใช้ศักยภาพของทั้งสองหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ (มนก.) โดย นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและถ่ายทอดเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา เยาวชน และประชาชนในรูปแบบต่างๆ และร่วมกันใช้ทรัพยากรตามภารกิจหลักของทั้งสองหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับการร่วมลงนามในครั้งนี้ มี รศ.ดร.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์ กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยหวังให้ทั้งสองหน่วยงานมีการส่งเสริมกิจกรรมร่วมกัน โดยเฉพาะด้านการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#การเมือง #TheFLOWsข่าวสาร #Theflowsthailand.com

#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย #มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมในงาน Eastern Bangkok Region สสทท ณ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
พยากรณ์อากาศประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ภาคอีสานเตรียมหนาวอีกครั้งในวันที่ 27 – 29 ธ.ค. โดยอุณหภูมิจะลดลง 1–3 องศาเซลเซียส
TCEB ภาคเหนือ จัดโปรแกรมพิเศษ Fam Trip ขึ้นเหนือทีเดียวครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม จ.พิษณุโลก MICE City วันที่ 22-24 ธันวาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial