• 5 มิถุนายน 2023 14:49 น.

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเเมืองเข้ม

กรมอุทยานฯ เตรียมเปิดอ่าวมาหยา เข้าอุทยานแห่งชาติทางทะเล ในวันที่ 1 มกราคม 2565 ต้องจองระบบ QueQ เริ่ม 20 ธันวาคม 2564 นี้

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแวดล้อม มีนโยบายในคราว ตรวจราชการพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ พพ. 5 (อ่าวมาหยา) อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เพื่อติดตามความคืบหน้าในการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่าวมาหยาและเตรียมพร้อมในการเปิดแหล่งท่องเที่ยว เพื่อต้อนรับ นักท่องเที่ยวในวันที่ 1 มกราคม 2565

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักอุทยานแห่งชาติ ได้จัดประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference อุทยานแห่งชาติทางทะเล 14 แห่ง ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านนันทนาการของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (Carrying Capacity) และเพื่อการบริหารจัดการระบบการจองเข้าอุทยานแห่งชาติล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจองจากเดิมที่จองเข้าอุทยานแห่งชาติสถานที่เดียว สามารถเที่ยวได้ทุกแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาตินั้น เป็นการใช้รูปแบบใหม่ที่จะต้องเลือกจองเป็นรายแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ เพื่อควบคุมการประกอบกิจกรรมไม่ให้เกินขีดความสามารถในการรองรับได้ของแหล่งท่องเที่ยวนั้น สำหรับอ่าวมาหยา อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จะเปิดให้ท่องเที่ยวในวันที่ 1 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป และต้องเข้าจองในระบบ QueQ เช่นเดียวกับอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง 14 แห่ง ซึ่งขณะนี้ ระบบแอปพลิเคชัน QueQ ได้ปิดการจองผ่านระบบสำหรับอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง 14 แห่งไว้ก่อน และจะเปิดให้ทำการจองในระบบได้อีกครั้งในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป รวมถึงการจองเที่ยวอ่าวมาหยา ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่จองผ่านระบบเดิม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดสรรการเข้าระบบ QueQ ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว

หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ก็คือ อ่าวมาหยา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อ่าวมาหยาเสื่อมโทรมลง จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2561 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวอ่าวมาหยา เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวและเตรียมความพร้อมในการเปิดการท่องเที่ยวอ่าวมาหยาหลังการฟื้นฟู เพื่อรองรับการเปิดท่องเที่ยวอ่าวมาหยาให้ทันตามนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการจัดหาท่าเทียบเรือลอยน้ำเคลื่อนที่สนับสนุนการท่องเที่ยวตามนโยบายเปิดประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เรือที่เข้ามาจอดรับส่งนักท่องเที่ยวและรองรับนักท่องเที่ยวจากการเปิดแหล่งท่องเที่ยวอ่าวมาหยาเป็นการชั่วคราว

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการสั่งการให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่ง รวมทั้งอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี ดำเนินการขอรับรองมาตรฐาน SHA and SHA Plus โดย SHA ย่อมาจาก Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของ มาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุขและมั่นใจ ในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย เมื่อผู้ประกอบการที่ได้รับ มาตรฐาน SHA แล้ว และบุคลากรได้รับวัคซีน COVID-19 ครบโดส อย่างน้อยร้อยละ 70 ของเจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดในองค์กร ก็จะได้รับมาตรฐาน SHA Plus หรือ SHA+ ปัจจุบัน อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA Plus แล้ว

สำหรับการปิดอ่าวมาหยาลงอย่างไม่มีกำหนด เพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นมา พบว่า มีฉลามครีบดำ ทั้งโตเต็มวัยและวัยอ่อนเข้ามาอาศัยในบริเวณอ่าวเป็นจำนวนมาก ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง จึงมีแผนดำเนินโครงการสำรวจจำนวนและพฤติกรรมตามธรรมชาติของฉลามครีบดำ บริเวณอ่าวมาหยา อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เพื่อให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร พฤติกรรม และระบบนิเวศวิทยาเกี่ยวกับฉลามครีบดำที่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามหลักวิชาการ สำหรับใช้ในการติดตามและประเมินผลสำเร็จของมาตรการอนุรักษ์คุ้มครอง และบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันอ่าวมาหยา อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี มีความพร้อมทั้งด้านมาตรการการต้อนรับท่องเที่ยวตามสถานการระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 และความพร้อมทางธรรมชาติที่ฟื้นตัวเต็มที่ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้    

#การเมือง #TheFLOWsข่าวสาร #Theflowsthailand.com

#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแวดล้อม #อ่าวมาหยา #อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี #ททท #แหล่งท่องเที่ยว #วราวุธศิลปอาชา

รวมยอดเข้าชม 455 total views, ยอดเข้าชมวันนี้ 1 views today

Facebook Comments Box

Related Post

ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมในงาน Eastern Bangkok Region สสทท ณ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
พยากรณ์อากาศประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ภาคอีสานเตรียมหนาวอีกครั้งในวันที่ 27 – 29 ธ.ค. โดยอุณหภูมิจะลดลง 1–3 องศาเซลเซียส
TCEB ภาคเหนือ จัดโปรแกรมพิเศษ Fam Trip ขึ้นเหนือทีเดียวครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม จ.พิษณุโลก MICE City วันที่ 22-24 ธันวาคม 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial